Pécsi Tudományegyetem

PTE - Felvételizőknek

 

 

Felvételi magazin

Általános Orvostudományi Kar

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az elnyerhető juttatások jogcímei

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

 1. tanulmányi ösztöndíj,
 2. köztársasági ösztöndíj,
 3. intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Szociális alapú ösztöndíjak

 1. rendszeres szociális ösztöndíj,
 2. rendkívüli szociális ösztöndíj,
 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része,
 4. a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,
 5. alaptámogatás,
 6. szakmai gyakorlati ösztöndíj

Eljáró szervek

Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság (DJKB)

A DJKB hét főből álló testület, tagjai a Kar oktatói és hallgatói. A DJKB egy független kari bizottság, amellyel szorosan együttműködik a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) és a Kollégiumi Bizottság (KOB).

A kari DJKB bírálja a kollégium férőhely pályázatokat, a szociális alapú ösztöndíj pályázatokat és a teljesítmény alapú pályázatok egy részét.

Pályázati és Ösztöndíj Bizottság (PÖB)

A PÖB nyolc főből álló testület, tagjai a Kar oktatói és hallgatói. A PÖB rangsorolja a Miniszteri ösztöndíj pályázatokat

Központi Tanulmányi Iroda (KTI)

A tanulmányi ösztöndíj havi összegét az egyes hallgatók részére a KTI állapítja meg és gondoskodik az ösztöndíj kiutalásáról.

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

1. Tanulmányi ösztöndíj

Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatóknak legfeljebb a fele kaphat.

A hallgatók a második félévtől részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, amelynek minimum összege eléri a hallgatói normatíva legalább 5%-át (jelenleg ~ 6.000 Ft).

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges átlag félévente változik és szakonként eltérő lehet.

A tanulmányi ösztöndíj havi összegét az egyes hallgatók részére KTI állapítja meg és gondoskodik a tanulmányi ösztöndíj kiutalásáról.

2. Köztársasági Ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.

Köztársasági ösztöndíjban az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.

A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat a hallgató a kari Tanulmányi Osztályra nyújtja be, és a PÖB rangsorolja.

3.Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Ezek azoknak a hallgatóknak járhatnak, akik a tantervi követelményeken túl teljesítettek akár szakmai, tudományos vagy közéleti téren. A pályázati feltételeket, a juttatás idejét, rendszerességét a felsőoktatási intézmény határozza meg, lehet akár egyszeri vagy havonta folyósított összeg.

Szociális alapú ösztöndíjak

1. Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult és

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű,
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult és

 • hátrányos helyzetű, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva, vagy
 • Miniszteri ösztöndíjas

A szociális támogatás minimum összege el kell, hogy érje a mindenkori hallgatói normatíva 5%-át (~ 6.000 Ft).

2. Alaptámogatás

A szociális alapon járó juttatások egyik fajtája a tanulmányok kezdő szakaszában, az első félévben kifizetett (iskolakezdő) alaptámogatás, ami az államilag támogatott, nappali képzésben résztvevőknek jár, akik jogosultak a rendszeres szociális támogatási pályázat során a hallgatói normatíva 10%, avagy 20%-ra.

Az (iskolakezdési) alaptámogatásban pályázati úton részesülhetnek a hallgatók, amelynek mértéke a hallgatói normatíva 50%-a (mesterképzés esetében 75%-a).

3. Rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendkívüli szociális ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki pályázatában igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban a szociális helyzetében rendkívüli negatív változás állt be. A pályázatot a félév folyamán bármikor benyújthatja, a Bizottság a beérkezett pályázatokat havonta elbírálja.

4. Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság megegyezik a lakóhely és a képzési hely közötti távolság felével, de legalább 30 km.