Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
2
Irányszám: 
20
Teljes költség: 
130 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

-

Képzés célja: 

A cél olyan szakemberek képzése, továbbképzése, akik magas szinten ismerik az információk előállításának, keresésének és felhasználásának elméletét és gyakorlatát, továbbá akik ezen ismeretek birtokában képesek az információs műveltség ismeretanyagának oktatására mind a köz- és a felsőoktatásban, mind pedig a kultúraközvetítés bármely színterén. Az információs műveltség elsajátítása érdekében szükséges készségek továbbadásához, terjesztéséhez szükség van olyan szakemberekre, aki azon túl, hogy birtokában vannak ezeknek a készségeknek, képesek azokat az oktatómunkába integrálni, mások számára hatékonyan továbbadni. Ily módon a képzés nyitott lehet a pedagógusképzésben részt vevők számára, illetve az általános értelmiségképzés felé is. Az információs műveltség szaktanácsadó szakképzettség valamennyi közoktatással, közművelődéssel, kultúraközvetítéssel foglalkozó intézményben (könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, közművelődési és közoktatási színtereken) és a vállalati szférában is hasznosítható lesz. A szakirányú továbbképzést elvégzők professzionálisan képesek lesznek gazdálkodni az információs vagyonnal, és egyben a megszerzett tudást tovább is tudják adni, ezáltal hozzásegítve másokat a hatékonyabb tájékozódáshoz.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával. A szakmai tapasztalat nem feltétel, de előnyt jelent.

Képzési jellemzők: 

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
információs műveltség szaktanácsadó
Elérhetőségek: 

Kari elérhetőség: www.feek.pte.hu, 72/501-500, 22549 Mészárosné Szentirányi Zita