Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

biológia (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
biológia alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
10<85
Teljes költség: 
300 000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek).

Szakfelelős: 
Dr. Putnoky Péter egyetemi tanár
Képzés célja: 

A képzés célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületük legfontosabb kutatási módszereit, gyakorlati és laboratóriumi jártasságuk alapján alkalmasak alapvető kutatási feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mélységû elméleti háttérrel rendelkeznek a képzés második (MSc) ciklusban történő folytatásához. 

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány.   

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

Általános alapismeretek:matematika, informatika, kémia, fizika, földtudomány. Szakmai alapozó ismeretek:biokémia, sejtbiológia, növényszervezettan, növényrendszertan,állatszervezettan, állatrendszertan.Szakmai törzsanyag: összehasonlító élettan, növényélettan,humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia ésbiotechnológia, ökológia és biogeográfia, evolúcióbiológia,etológia, természet- és környezetvédelem.  

Szakirányok és specializációk: 

Választható szakirányok: kísérletes biológus, szupraindividuális biológus, tanári mesterképzésre irányuló tanulmányok esetén a második tanári szakképzettség szakterületi ismeretei.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
biológus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A biológia alapdiplomát (BSc) diplomát szerzettek továbbtanulhatnak, hogy mester szintű tanári vagy kutatói diplomát szerezzenek. A képzést alapszakon befejezők felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben, az egészségügyi, élelmiszeripari, gyógyszeripari, mezőgazdasági és biotechnológiai vállalatok laboratóriumaiban, valamint természetvédelmi és környezetvédelmi intézményekben helyezkedhetnek el, hogy segítsék az ott folyó oktató illetve kutató-fejlesztő munkákat.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu/menu/44

További információk/Megjegyzés: 

A képzésről további információ a Kar honlapján található:http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink