Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

csecsemő- és kisgyermeknevelő

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Pedagógusképzés
Képzés neve: 
csecsemő- és kisgyermeknevelő
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
NA és NK:10<20, LA és LK:10<25
Teljes költség: 
NK:200000, LK:200000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Alkalmassági (egészségi, beszéd) és magyar nyelv és irodalom és biológia, vagy fizika, vagy matematika, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy oktatási alapismeretek)

Szakfelelős: 
Dr. Bús Imre
Képzés célja: 

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? Érettségizetteket, akik szeretnék megismerni a három (öt) éves korig tartó életkort, a gyermekkor ezen szakaszára vonatkozó fejlesztési és nevelési módszereket, a gondozási tevékenységeket, a teljes képzés ezt szolgálja.

Képzési jellemzők: 

nappali képzésben 2578 kontaktóra
levelező képzésben 602 kontaktóra
elmélet – gyakorlat aránya
nappali és levelező képzésben 40-45% – 55-60%

Főbb tárgyak: 

Az alapozó, a szakismereti tantárgyak, gyakorlatok.Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozási ismereteikkel hatékonyan tudják segíteni a csecsemők és a kisgyermekek szomatikus, pszichés, szociális és mentális fejlődését, továbbá képesek elvégezni a gondozás, nevelés, tanácsadás, közvetítés, képviselet feladatait.Egyetemes és a magyar neveléstörténet, Magyarország legújabb kori történelme és társadalmi kérdései és az információs és kommunikációs technológiák.A testneveléselmélet és a személyiség fejlődése, alakulása c. tantárgyak segítségével megismerik a csecsemő és kisgyermek testi és pszichés érését, fejlődési jellemzőit, illetve fejlesztését.Anatómia, fiziológia, egészséges életvitel és életvezetés, ápolástan-táplálkozástan és neveléselmélet segítségével megismerik az életkori szükségleteket és azoknak megfelelő válaszokat adnak, hogy egészségesen fejlődjenek a csecsemők és a kisgyermekek, és egyre önállóbbak legyenek. Ezek segítségével megismerjék a megfelelő életmód, szokások kialakítását, azok módszereit, a nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatokat.A művészeti nevelésben a nagy tantárgykínálat lehetőséget nyújt megismerni a csecsemők és kisgyermekek sokrétű fejlődését a gyermekirodalom, a vizuális kultúra és az ének-zene terén.A játék személyiségfejlesztő hatását bemutatják a játékpedagógia és a játékpszichológia tartalmai, és a játék felhasználását a különböző fejlesztési célok elérésére.A jogi, közigazgatási, vezetési-etikai és informatikai-adminisztrációs tárgyak megismertetik az adott korosztály jogi és közigazgatási lehetőségeit és korlátait, valamint a munkával kapcsolatos adminisztratív, irányítási és etikai feladatokat, tennivalókat, elektronikus információs rendszereket.A szociológiai tárgyak és családpedagógia segíti elsajátítani a családi nevelés és a korai kötődés fontosságát, a családon kívüli ellátás speciális formáit, kereteit, a szociális ellátórendszert és a szociális professzió alapjait. 

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Csecsemő- és kisgyermeknevelő A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Educator.
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs. , Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető , illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Szakma szépségeiKorábban 0-3 éves korig a csecsemőkkel és a kisgyermekekkel való foglalkozásban a gondozás kapott szinte kizárólagos szerepet. Sok kutatási-fejlesztési eredmény kellett ahhoz, hogy a korai fejlesztés meghonosodjon a foglalkozások gyakorlatában. Ezért ma már nem elsősorban a fizikai ápolás a feladat, hanem a tanulás támogatása. A szakszerű vagyis professzionális ellátáshoz így pedagógiai, pszichológiai tudás is szükséges. Továbbá olyan tudományterületek is szükségesek, mint pl. szociológia és jog, amelyek megalapozzák a csecsemő- és kisgyermeknevelők magas színvonalú képzettségét. Az Európai Unió egyre fontosabbnak tartja a három év alatti korosztály napközbeli ellátását, fejlesztését.