University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

a dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
a dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
2
Irányszám: 
20
Teljes költség: 
130 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

-

Képzés célja: 

Az információ maradandó rögzítésének igényében az első ismert megjelenési forma óta (kőtáblák) a mai archiváló rendszerekig az alapfeladat és a követelmény gyakorlatilag nem változott: feltárni, tárolni, megőrizni, és hozzáférhetővé tenni a szükséges tudást és információt. Ez az igény később nemcsak a közintézményeknél, hanem a profitorientált vállalkozások világában is megjelent, az elmúlt évtizedekben pedig üzletággá vált.A feladatok ugyanakkor ma már meghaladják a klasszikus dokumentumkezelő szakmákat művelők (könyvtáros, levéltáros, muzeológus, archivátor) előképzettségét, kompetenciáit, és erre a szükségletre kíván felelni ez a digitalizációs profilú továbbképző szak. Olyan ismeretekkel rendelkező szakembereket kíván képezni, akik a tudásgazdálkodásban megjelenő új információtechnológiai feladatokat a napi gyakorlat szintjén képesek tervezni és elvégezni, miközben a teljes szakterületről is átfogó ismeretekkel rendelkeznek.A szakképzettséget megszerzők átfogó képet kapnak a dokumentumkezelési mesterség információs és kommunikációs technológiai vonatkozásairól, ugyanakkor egyes részterületeken mélyebb gyakorlati ismeretekre is szert tesznek. Így képesek lesznek intézményi szintű digitalizálási stratégia kidolgozására, a munkafolyamatok tervezésére, gyakorlati feladatok magas színvonalú elvégzésére.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával. A szakmai tapasztalat nem feltétel, de előnyt jelent.

Képzési jellemzők: 

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
infomédia szaktanácsadó
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szakképzettség valamennyi digitalizálással foglalkozó közintézményben hasznosítható. Ilyen területek például: a könyvtárak. , a levéltárak. , a múzeumok. , a galériák. , a kiállítóhelyek. , a tárlatok. , a közművelődés és a teljes közoktatás keresztmetszete. , a sportegyesületek. , a civil és kisebbségi szervezetek és az egyházak. Végül az egyik legnagyobb befogadói-megrendelői szektor: az írott sajtó és az elektronikus médiumok.

Elérhetőségek: 

Kari elérhetőségek:
PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteiinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu