Pécsi Tudományegyetem

PTE - Felvételizőknek

 

 

Felvételi magazin

Egészségtudományi Kar

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tudjuk, hogy az egyetemi tanulmányok megkezdése jelentős anyagi terhet jelenthet a családok számára. Éppen ezért karunk mindent megtesz a hallgatók anyagi támogatása és az anyagi terhek minimálisra csökkentése érdekében. Az alábbiakban röviden ismertetjük azokat a juttatási formákat, amelyekkel találkozhatsz, ha népes táborunkhoz csatlakozol.

Demonstrátori ösztöndíj
Pályázatot nyújthatsz be demonstrátori ösztöndíjra, ha kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezel és szakmai területen kimagasló munkát végzel. Ennek feltétele, hogy legalább két érvényes lezárt félévvel rendelkezz. A demonstrátori ösztöndíj elnyerésével a szak oktatásában, illetve a Tudományos Diákkör munkájában vehetsz részt.

A tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj
Mi is húzódik meg e hosszú megnevezés mögött? Ha a közösségi élet felpezsdítésében aktívan kiveszed a részed; vagy valamilyen kiemelkedő tevékenységet (kulturális, művészeti vagy sporttevékenységet) folytatsz, szervezel, akkor pályázhatsz erre az ösztöndíjra. A támogatás összege igen változó.

Intézményi szakmai, gyakorlati ösztöndíj
Tanulmányos, valamint sportcélú, kulturális tevékenység támogatása E támogatási formára a megfelelő adatlapon pályázhatsz.

Tudományos diákköri tevékenység támogatása
Egyetemi tanulmányaid során többször, de legalább egy alkalommal biztosan találkozol azzal a feladattal, hogy ismereteidet, nézeteidet, gondolataidat egy - egy adott témában összefoglalva, írásban kell kifejtened, pl.: referátum, TDK munka vagy szakdolgozat. A felkészülést kiváló oktatók és kutatók segítik. Az elkészült dolgozatot az évenként megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferencia zsűrije előtt mutathatod be. A legjobb munkák készítői a kétévente rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia mezőnyében versenyezhetnek, valamint jutalmakat kapnak.
Lehetőség van a TDK munka elkészítése során felmerülő költségek (fénymásolás, nyomtatás, fóliakészítés, stb.) enyhítése érdekében pályázatot benyújtani a Hallgatói Önkormányzathoz.

Hazai konferenciákon való részvétel támogatása
A Hallgatói Önkormányzat a hazai konferenciákon való részvételt is támogatja, melyre az adott konferencia részvételi díjának, úti költségének és egyéb költségeinek igazolásával pályázhatsz. Ezzel a támogatással szeretnénk segíteni az ilyen irányú érdeklődésedet és hozzájárulni látóköröd kiszélesítéséhez. A megítélt támogatás a konferenciával kapcsolatos költségek – útiköltség, szálás, regisztrációs díj – 60%-a.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Azon hallgatók igényelhetik ezt a támogatást, akik kötelező gyakorlatukat lakhelyüktől és képzési helyüktől távol töltik, valamint nincs számukra a gyakorlati helyen kollégium biztosítva.(részletesen lásd: PTE SZMSZ 6. sz. melléklete)

A HÖK sport és egyéb bérleteket vásárol a hallgatók részére, melyek igénybevétele ingyenes vagy kedvezményes. A bérletekhez a Képzési Központ Szolgáltató és Tanácsadó Központjában, illetve a HÖK irodában lehet hozzáférni.

A juttatások kizárólag a hallgatói normatívára jogosult hallgatókra vonatkoznak.

További pályázati lehetőségek:

A Magyar - Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány pályázata keretében:

  • az ápolás és betegellátás alapképzés költségtérítési díjának megtérítése,
  • a németországi gyakorlat teljes költségének megtérítése,
  • a képzés időtartalma alatt havonta 75€-nak megfelelő alapítványi támogatás.
  • 56 órás, térítésmentes, német szaknyelvi kurzus, az ápolás és betegellátás alapképzési szak, ápoló szakirány hallgatói részére.

Bővebb információ és feltételek: www.etk.pte.hu (szaknyelvi kurzusokról: 3/2008. sz. dékáni utasítás; weboldalon közzétett pályázati felhívások)