University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

emberi erőforrás tanácsadó mesterszak (angol nyelven) (Pécs)

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
emberi erőforrás tanácsadó mesterszak (angol nyelven) (Pécs)
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA, MLA: 3<10 ; MNK: 1<12 ; MLK: 1<10
Teljes költség: 
300 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés (Sz)

Képzés célja: 

Az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntéselőkészítési munkáját támogatják a munkaerőgazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel lehetőségük nyílik tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Mesterképzésre csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni. Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakra a felvételiző bármely felsőfokú oklevéllel jelentkezhet az alábbiak szerint: A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismertést kezdeményezni, és kiegészítő tárgyakat felvenni!):- főiskolai szintű személyügyi szervező szak,- egyetemi szintű humán szervező szak,- főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szak,- főiskolai szintű művelődésszervező szak,- egyetemi szintű művelődésszervező szak,- egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser szak,- emberi erőforrások alapszak (BA) / főiskolai szintű humán erőforrás menedzser szak,- andragógia alapszak (BA). A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: bármely más, a fenti listában fel nem sorolt főiskolai (BA/BSc) vagy egyetemi (MA/MSc) végzettség.A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a jelentkezőnek a hiányzó ismereteket:- 10 kreditet a bölcsész képzési terület közös stúdiumaiból (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret); illetve- 20 kreditet a pedagógia és/vagy pszichológia területérőlkell pótolnia a felvételt követő két féléven belül a szak alap-tanulmányi programja mellett.Ha a jelentkező korábbi felsőfokú tanulmányai során teljesített egyes tárgyai a fenti képzési terület tárgyaival összevethetők, lehetősége van kreditelismertetési eljárásban azokat befogadtatni. A korábbi tanulmányok befogadásával a 30 kredit értékben pótolandó ismeretek mennyisége részben, vagy (ált. tanárszakosok esetében) akár teljesen kiváltható.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Master of Human Resources Counsellor
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Profitorientált szervezetek és tanácsadó cégek humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos munkakörei. Pályaorientalizációval és irányítással foglalkozó szervezetek. Képzési és továbbképzési szervezetek emberi erőforrás fejlesztéssel. , képzéssel kapcsolatos munkakörei

Elérhetőségek: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu