University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

fizika (BSc)

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
fizika alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
10<30
Teljes költség: 
300 000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: fizika és biológia v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai
előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek)

Szakfelelős: 
Dr. Almási Gábor egyetemi docens
Képzés célja: 

A képzés célja olyan fizikusok képzése, akik megszerzettismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés másodikciklusában (MSc) folytatni, ill. egyénileg és szervezett formábantovábbi tanulmányokat végezni. Általános műveltségük, korszerűtermészettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra,hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint azállamigazgatásban irányító, szervező részfeladatokat lássanak el.  

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány 

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

A szakiránytól független rész közös matematikai, informatikai ésfizikai alapozást tartalmaz, a szakirányokban pedig a következőismereteket lehet elsajátítani.Az informatikus fizika informatikus fizika informatikus fizika szakirányon az informatikai ismereteken(programozás, operációs rendszerek, számítógép technika,hálózati ismeretek, adatbázisok, internet alkalmazások) van ahangsúly. A fizikus fizikus fizikus szakirányon az elméleti fizika, felsőbb matematikaismeretek mellett szerepelnek informatikai, és szélesebb körűfizika tárgyak.A fizikatanári fizikatanári fizikatanári felkészítő szakirányon a szakmai tárgyak mellett atanári pályára felkészítő tantárgyak, mint a pedagógia, didaktika,neveléselmélet is előtérbe kerülnek.Minden szakirány tartalmazza annak lehetőségét, hogy a hallgatóa nagyszámú választható tárgyból egyénileg alakítsa ki képzésiprofilját.  

Szakirányok és specializációk: 

Választható szakirányok: informatikus fizika, fizikus szakirány

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
fizikus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szakot elvégzők számára középtávon bőséges elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró modern ipar bővülése, az informatikai szolgáltatások most kiépülő területei. Az elmélyült természettudományos és informatikai ismeretek jól használhatók makrogazdasági elemzéssel foglalkozó munkahelyeken (kockázatelemzés), gazdasági elemzéseket végző tanácsadó cégeknél. A tanulmányaikat befejezők programozóként, rendszergazdaként, információs rendszerek üzemeltetőiként helyezkedhetnek el. Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be nemzetközi kutatási projektekbe.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu/menu/44

További információk/Megjegyzés: 

A képzésről további információ a Fizikai Intézet honlapjántalálható: http://physics.ttk.pte.hu/felvetelizoknek/bsc.shtml