Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

földrajz (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
földrajz alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
10<70
Teljes költség: 
300 000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: földrajz és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek).

Szakfelelős: 
Dr. Aubert Antal egyetemi docens
Képzés célja: 

A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természet- és társadalomtudományos szemléletmódjuk, valamint idegennyelv-tudásuk birtokában képesek a szakterületükön önállóismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezetműködéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről. Továbbá kellő mélységû elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (MSc) történő folytatásához. 

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány 

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

A földrajz alapképzési szakon a megszerzendő 180 kredit alapozó modulokból, szakmai törzsmodulokból és differenciált szakismereti modulból (specializációkból) áll össze. Az alapozómodulok megteremtik a földrajz műveléséhez szükséges természet- (matematika, statisztika, fizika) és társadalomtudományi(közgazdaságtan, szociológia, EU-s alapismeretek) alapokat. Az alapozó képzés és a szakmai törzsanyag földrajzi tárgyai a földrajzitérben lejátszódó folyamokat vizsgálják, mind természeti (földtan, meteorológia, geomorfológia stb.) mind társadalmi(társadalom-, népesség- vagy gazdaságföldrajz) oldalról. Az alapozó képzés része egy geoinformatikai modul is, ahol mindenhallgató elsajátítja a digitális adatkezelés, térképezés alapjait, valamint megismerkedik néhány térinformatikai szoftverrel. A regionális modulban az addig elsajátított ismeretekgyakorlatiasabb alkalmazására is sor kerül, Magyarország, Európaés az Európán kívüli világ regionális földrajzának megismerése révén. A képzés második felében a hallgatóknak szakosodásra is lehetőségük van, a következőkben megjelöltek szerint.  

Szakirányok és specializációk: 

Választható szakirányok: terület- és településfejlesztési, turizmus, táj- és környezetföldrajzi, térképészet és geoinformatika szakirány.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
geográfus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az elhelyezkedési lehetőségek a választható szakirányoknak és kimeneteknek megfelelően sokszínűek. Hagyományosan sok földrajzi végzettségű fiatal dolgozik a közigazgatás különböző szintjein és az önkormányzatoknál, ahol különösen jól kamatoztathatják települési, környezeti vagy akár turisztikai szakismereteiket. A turisztikai szektor, a gyorsan bővülő területfejlesztési- és pályázatírási piac is számos lehetőséget kínál a végzett geográfusnak. A tapasztalataink azt mutatják, hogy a nálunk diplomázók a versenyszféra legkülönbözőbb területein is megállják a helyüket, köszönhetően a sokoldalú, és szemléletformáló képzettségüknek.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu/menu/44

További információk/Megjegyzés: 

A képzésrõl további információ a Földrajzi Intézet honlapjántalálható: http://foldrajz.ttk.pte.hu/