Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

gazdaságinformatikus (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Informatika
Képzés neve: 
gazdaságinformatikus alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
7
Irányszám: 
10<60
Teljes költség: 
300 000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: matematika és fizika v. informatika v. szakmai előkészítő tárgy

Szakfelelős: 
Dr. Jenei Sándor egyetemi tanár
Képzés célja: 

A gazdaságinformatika az informatika legfiatalabb és egyben legdinamikusabbanfejlődő szakterülete. A vállalatok számáraugyanis mára az információ éppen olyan erőforrás, mint azanyagok, a pénzeszközök vagy az emberi erőforrások. Szükségvan tehát olyan szakemberekre, akik mindezt gazdaságos,hatékony és versenyelőnyt biztosító, módon képesekmenedzselni. Míg más informatikai képzések az információsrendszerek hardver (műszaki), illetve szoftver (programozó)elemeire koncentrálnak, addig a Gazdaságinformatika szak céljamindezekre épülve az adat/információ és emberi/szervezetielemek és problémák szakértőinek képzése.A szak sajátos előnye, hogy ötvözni képes aKözgazdaságtudományi Kar kiváló minősítésû üzleti képzéseit aTermészettudományi Kar ugyancsak elismert informatikaiképzéseivel és infrastruktúrájával. Ez nyújt garanciát arra, hogy aleendő szakemberek magas fokú ismeretekkel és képességekkelrendelkezzenek mindkét területen.  

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.), PTE-KTK
(7622 Pécs, Rákóczi út 80.)
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint (heti mintegy 24 kontaktóra)

Főbb tárgyak: 

Természettudományi, gazdasági/társadalmi és humán alapismeretek;rendszertechnika, szoftvertechnika és információrendszermodul, differenciált szakmai (döntéstudományi) modul  

Szakirányok és specializációk: 

Választható szakirány: nincs, a döntéstudomány kötelező modul

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
gazdaságinformatikus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az üzleti vállalkozások és intézmények által széles körben igényelt gazdaságinformatikai munkakörök az alábbiak:
rendszervezési, elemzési feladatok, új üzleti megoldások fejlesztését és bevezetését célzó projektek irányítása, meglévő
rendszerek üzemeltetési és szervezési tevékenységei, döntéselőkészítési és támogatási részvétel. Végső soron a cél a
vállalatirányítási, üzleti intelligencia és elektronikus kereskedelmi rendszerek aktív támogatása. Megfelelő gyakorlat megszerzése
után kisebb vállalkozásoknál akár menedzseri pozíciókra pályázhatnak, de multinacionális cégeknél magasabb vezetői
posztok betöltésére is sikeresen jelentkezhetnek elsősorban az információmenedzsment területén.
A diploma megszerzése után az egyetem mester szintű (MSc) képzései is várják a fiatal szakembereket. Az egyenes ágú
gazdaságinformatika mesterképzést a Közgazdaságtudományi Kar indítja. A kétféle szakterület ismerete révén azonban nyitva áll az út minden informatikai vagy gazdasági/üzleti területi MSc képzés
irányába is.
Fontos kiemelni a szak azon előnyét, hogy a kreditrendszert kihasználva időveszteség lehet egyéb informatikai vagy üzleti
szakokra menet közben átjelentkezni. Ezáltal több lehetőség marad nyitva azok előtt, akik később szeretnék a jövőjüket egyéni
karrierjüknek vagy a piaci igényeknek megfelelően alakítani.
Ezen lehetőségek ügyes kombinációja akár a különböző finanszírozású képzési formák egyfajta költségcsökkentését is
eredményezheti.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu/menu/44

További információk/Megjegyzés: 

A képzésről további információ a Matematikai és Informatikai Intézet honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/mii/