Pécsi Tudományegyetem

PTE - Felvételizőknek

 

 

Felvételi magazin

germanisztika - német szakirány

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
germanisztika - német szakirány
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: 5-33 fő; Levelező: 5-10 fő
Teljes költség: 
Nappali: 180.000 Ft / félév, levelező: 150.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
.Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

német (emelt) v. német nemzetiségi (emelt) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt) ÉS angol v. francia v. latin v. magyar v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem Egy nyelv csak egyszer választható!

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. Ismereteik révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. Magas szinten ismerik a német nyelvet, a germán eredetű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú, C1 szintjén képesek a szakiránynak megfelelően a német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban.A képzés során megszerzett ismeretek birtokában elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudomány Képzés kezdete: 2016. szeptember Helyszín: Pécs Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta; levelező munkarendben: szemeszterenként hétszer (csütörtök-péntek) Minor szakként Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2017. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: napontalevelező munkarendben: szemeszterenként hatszor (csütörtök-péntek)A képzés német nyelven folyik. Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: felvételi elbeszélgetésA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szakNyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez a német nyelv felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb tárgyak: 

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, germán nyelvek és kultúrák, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret)Germanisztikai alapozó modul: nyelvi kompetenciák fejlesztése; történelmi és jelenkori országismeret (a német nyelvű országok földrajza történelme, politikai, társadalmi, gazdasági ismeretei); irodalomtudományi alapismeretek (elemi műfajismeret, alapvető terminológia, irodalmi szövegelemzés); nyelvészeti alapismeretek (nyelvészeti terminológia, módszerek);A német szakirány speciális szakmai ismeretei: tartalomalapú nyelvi kompetenciafejlesztés (szókincsbővítés, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, kontrasztivitás); kommunikáció- és médiatudományi alapismeretek; kultúratudományi alapismeretek (a kultúratudomány főbb területei; a kortárs német kultúra, kultúraközvetítés); irodalmi ismeretek (a német nyelvű irodalmak története: korszakok és korszakhatárok, fejlődési tendenciák, a legjelentősebb alkotók és műveik, irodalmi műfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés, módszerek); nyelvészeti ismeretek (fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaktika,  szövegnyelvészet, fejlődési tendenciák, német nyelvi változatok); kutatásmódszertan (a tudományos ismeretszerzés technikái, tudásbázisok használata, számítógépes bölcsészet, projektmunka és prezentációs technikák).

Szakirányok és specializációk: 

Specializációk nappali munkarendben: német szakfordítói specializáció, modern német irodalom és kultúra specializáció, nemzetiségi német specializációSpecializációk levelező munkarendben: német szakfordítói specializáció

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
germanisztika, német alapszakos bölcsész (Philologist in Germanic Studies, Specialized in German Studies)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahelyek: utazási ügynökségek, utazási irodák, külföldi és/vagy vegyesvállalatok, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézményekTipikus beosztás, munkakör: vezetőiasszisztens, német nyelvi korrektor, németnyelvű sajtófigyelő, üzletkötő, tolmács, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Iroda Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A jelentkezés azok számára javasolt, akik érdeklődnek a germán nyelvek és kultúrák, azon belül pedig a német nyelv, irodalom és kultúra iránt, és szeretnék a tárgykörben eddig megszerzett tudásukat elmélyíteni. A jelentkezés ajánlott azoknak is, akik azt tervezik, hogy a ráépülő mesterszak elvégzése után fordítói és tolmácsolási munkakörben tevékenykednének. A szakon jó kommunikációs készség és már a belépésnél erős aktív középfokú nyelvtudás szükséges, valamint előny, ha a felvételiző olvasott a német nyelvű irodalomban. A képzés a Német Nyelvészeti Tanszéket valamint a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékét magában foglaló Germanisztika Intézetben történik. A Német Nyelvészeti Tanszéken a német nyelvészet különböző részterületein túl a nemzetiségspecifikus tárgyak és a módszertan, a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén pedig a német nyelvű országok történetének és kultúrájának (ezen belül elsősorban irodalmának) oktatása és kutatása folyik. A német szakos képzés országosan is elismert szakmai és nyelvi színvonalát erősítik a német és osztrák lektorok (2 fő), valamint a rendszeresen meghívott külföldi vendégprofesszorok. A német tanszékek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai (pl. a frankfurti, a heidelbergi, a regensburgi és a potsdami, valamint a bécsi és a grazi egyetemmel) nagy számban biztosítanak ösztöndíjas tanulmányutakat német szakos hallgatók számára. A képzés fontos bázisa a PTE Egyetemi Könyvtárának a Germanisztikai Intézettel szorosan együttműködő Német-Osztrák Szakkönyvtára.