University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

informatikus könyvtáros alapszak (Pécs)

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
informatikus könyvtáros alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
ANA, ANK 5<17 ALK 5<10
Teljes költség: 
nappali 170 000 Ft/félév; levelező 150 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: informatika vagy informatikai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol , francia , német , olasz , orosz , spanyol) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Képzés célja: 

Korszerű könyvtári–informatikai ismeretekkel rendelkező könyvtári és tájékoztatási szakemberek képzése a különböző könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végző intézmények megalapozott gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek ellátására. Képesek a különböző információhordozók, dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és közreadására; a könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezésére. Felkészültek az információs szolgáltatások működtetésére; számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

www.kpvk.pte.hu, 501-500/22549, Mészárosné Szentirányi Zita

Képzési jellemzők: 

Az alapszakra azoknak a szakma iránt érdeklődőknek érdemes jelentkezniük, akik alkalmas az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt. A képzett szakemberektől elvárható, hogy felismerjék az európai és hazai kulturális örökség különféle könyvtári dokumentumokban található alkotásait és értékeit. A képzés részeként minden hallgatónak teljesítenie kell a kötelező szakmai gyakorlatot; ezt elvégezhetik bármelyik könyvtártípusban vagy információszolgáltató szervezetnél. A végzettek alkalmasak kisebb közművelődési és szakkönyvtárak, valamint az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megszervezésére és irányítására, a nagyobb könyvtárak, információs intézmények önálló szervezeti egységeinek vezetésére, tájékoztatási tevékenység szervezésére.

Szakirányok és specializációk: 

Választható specializáció: "A média- és információs műveltség"

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Informatikus könyvtáros (a szakirány megnevezésével).
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az alapszakot végzett informatikus könyvtáros szakemberek bármelyik könyvtártípusban elhelyezkedhetnek, azaz közművelődési, iskolai, illetve szakkönyvtárakban is, de lehetőségük van a profi szférában az információgyűjtés, -feldolgozás területén is megtalálni számításukat.

Elérhetőségek: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A végzett a BA (bachelor) cím viselésére jogosult, és eredményei függvényében mesterképzésre (MA) jelentkezhet.