University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

kommunikáció és médiatudomány alapszak

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
kommunikáció és médiatudomány alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: 5-25 fő; Levelező: 5-13 fő
Teljes költség: 
190.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
.Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

magyar v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) (A két választandó vizsgatárgy közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni!)

Szakfelelős: 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Képzés célja: 

olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színtereinek működését, sajátosságait. Megszerzett tudásuk, képességeik birtokában alkalmasak különböző feladatkörök hatékony ellátására az írott és elektronikus médiában, és egyéb kommunikációs munkakörökben (mint például újságíró, mediátor, szóvivő, sajtóreferens, PR-munkatárs).  A képzés a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására is felkészít.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: társadalomtudományKépzés kezdete: 2017. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: napontalevelező munkarendben: félévente hatszor 6-7 alkalommal (péntek-szombat) Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: felvételi elbeszélgetésA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció (kötelező) Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzése szükséges.

Főbb tárgyak: 

a)      kommunikációs és társadalomtudományi alapismeretek 40-55 kredit [ember és társadalom, társadalmi kommunikáció, társadalomtudományi alapismeretek, szociálpszichológiai alapismeretek; alapozó gyakorlatok modul, kommunikációs szakmai kompetencia-fejlesztés (írásos és mediális gyakorlati kommunikációs ismeretek, kommunikációs kutatásmódszertani ismeretek)];b)      kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumok 101-116 kredit (kommunikációs színterek, a kommunikáció elméletei és modelljei, kommunikációs intézmények működése és intézmények kommunikatív működése, a kommunikáció mediális aspektusai, kultúra és kommunikáció, vizuális kommunikáció, szakmai gyakorlati ismeretek).c)      A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A választható ismeretek kreditértéke a kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumokon belül 40-44 kredit. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakirány részét képezi a meghirdetett kurzusokhoz kapcsolódóan külső intézményeknél, szerkesztőségeben, kommunikációs ügynökségeknél és más civil vagy piaci szervezetknél végzett szakmai gyakorlat (12 kredit).

Szakirányok és specializációk: 

• médiainformatika • nyomtatott és elektronikus média

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
kommunikátor (Expert in Communication)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahelyek: az írott és elektronikus média intézményei, önkormányzatok, civil szervezetek, költségvetési intézmények, vállalkozásokTipikus beosztás: újságíró, kommunikációs referens, sajtómunkatárs, PR asszisztens, kiadói munkatárs, kutató, sajtószóvivő, projektadminisztrátor, rendezvényszervező 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Iroda Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.hu Tanszéki honlap: http://commonline.hu

További információk/Megjegyzés: 

A kommunikációs képzés 1992 óta folyik a Karon, s rövid idő alatt a pécsi felsőoktatás egyik legvonzóbb formája lett. Komplex társadalomtudományos megközelítésmód jellemzi, és folyamatosan reagál a kommunikáció gyorsan átalakuló szféráján belüli változásokra, illetőleg a munkaerőpiac igényeinek változásaira. Munkánkat az Egyetemi Médiaközpont segíti.