University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

könyvtártudomány mesterszak

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
könyvtártudomány mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA, MLA: 3<6 ; MNK, MLK:1<10
Teljes költség: 
225 000 Ft
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés (Sz)

Képzés célja: 

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában az információs társadalom alapintézményeiben: könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és központokban, kutatási és fejlesztési szervezetekben, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken – a korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva – képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával, hasznosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő ismeretekkel és tudással rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

elvételi információ / Jelentkezési feltételek:A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) határozzák meg, a képzésbe történő belépés kritériumait.A szak képzési ideje 4 félév.A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint:a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont adható.A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.Az informatikus könyvtáros MA-szakon felvételi beszélgetésre kerül sor, ennek tárgykörei (előképzettségtől függően): pedagógia, pszichológia (személyiséglélektan, szociálpszichológia), és szociológia. 

Képzési jellemzők: 

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága havonta egyszer 3 nap (általában csütörtöktől szombatig)

Szakirányok és specializációk: 

Szaktudományi (kutatásfejlesztési) információmenedzser

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles informatikus könyvtáros
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A végzett hallgatók aktívan részt vehetnek a könyvtárak. , a tájékoztató. , illetve az információs intézmények hagyományos és digitális információs forrásai kiépítésében és működtetésében. A nemzetközi. , illetve nemzeti dokumentum- és adatbázisok felhasználásával közreműködnek a kutatási és fejlesztési tervek megvalósításához elengedhetetlen információs infrastrukturális feltételek megteremtésében és kreatív hasznosításában.

Elérhetőségek: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A szakra történő belépés feltételei:Feltétel nélkül elfogadott alapszakok:- informatikus könyvtáros BA szak, valamint a korábbi főiskolai (informatikus) könyvtáros szak.Feltételekkel elfogadott alapszakok- bármely más szakon megszerzett, korábbi főiskolai (ma: alapszak - BA, BSc) vagy korábbi egyetemi (ma: mesterszak – MA, MSc) végzettség;- a feltétellel elfogadott alapszakkal rendelkező jelentkezők esetében a hallgatónak – mesterszakos tanulmányai megkezdése előtt – (részismereti képzés keretében) meg kell szereznie az informatikus könyvtáros szakismeretek magasabb szintű tanulmányozásához szükséges, minimálisan 50 kreditnyi ismeretanyagot. A hallgató számára – a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottságának elbírálása alapján – elismerhetők az informatikus könyvtáros alapképzési szak ismeretköreiből előzetesen megszerzett kreditek, amelyekkel részlegesen vagy teljesen realizálható az 50 kreditnyi szakmai ismeretanyag előzetes megszerzésére vonatkozó követelmény. A részismereti tanulmányok folytatása során hallgatói jogviszony keletkezik, ennek ideje alatt a hallgatónak lehetősége van más (pl. a mesterképzéshez kapcsolódó) kurzusok párhuzamos felvételére is, amelyek kreditértékei a sikeres MA felvételi után beszámíthatókká válnak.