University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

kulturális mediáció mesterszak (Szekszárd)

Thu, 2017/01/05 - 14:27 -- Egléné Fekete Z...
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
kulturális mediáció mesterszak (Szekszárd)
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MLA 3<8 ; MLK 1<10
Teljes költség: 
225 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés (Sz)

Képzés célja: 

A kulturális mediáció mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására.Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Mesterképzésre csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.A kulturális mediáció MA szakra a felvételiző bármely felsőfokú oklevéllel jelentkezhet az alábbiak szerint:A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismertést kezdeményezni, és kiegészítő tárgyakat felvenni!):- andragógia alapképzési (BA) szak,- főiskolai szintű népművelő,- főiskolai szintű művelődésszervező- főiskolai szintű népművelő-könyvtáros,- egyetemi szintű népművelő közművelődési és népművelési előadó,- egyetemi szintű művelődési (és felnőttképzési) menedzser,- egyetemi szintű művelődésszervező.A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: - bármely más, a fenti listában fel nem sorolt főiskolai (BA/BSc) vagy egyetemi (MA/MSc) végzettség, ha a jelentkező az alábbi feltételeknek megfelel.A felvételizőnek a felsőoktatásban teljesített, legalább 30 kredittel kell rendelkeznie az alábbi ismeretekkörökből:- bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek;- kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;- társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;gazdasági és jogi ismeretek.MEGJEGYZÉS: A kreditek megállapítása a felsőoktatási törvényben meghatározott módon folyik, melyet a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága fogad el.A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Képzési jellemzők: 

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága havonta egyszer 3 nap (általában csütörtöktől szombatig) 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles kulturális mediátor
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Magyar és nemzetközi kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci és nonprofit) intézményeiben, szervezeteiben.Hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben, kisebbségi esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi szervezetekben.Helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban.

Elérhetőségek: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Pécsi képzési központ:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301 E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu Web: www.kpvk.pte.hu