University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

kulturális örökség tanulmányok mesterszak (Pécs)

Mon, 2015/10/12 - 21:18 -- Egléné Fekete Z...
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
kulturális örökség tanulmányok mesterszak (Pécs)
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA: 3<6 ; MNK, MLK: 1<10 MLA: 3<5 ;
Teljes költség: 
225 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés

Képzés célja: 

A kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek megszerzett művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezetei és információs rendszerének történeti értelmezésére; ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat.A végzetteket megszerzett ismereteik alkalmassá teszik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos intézményi, önkormányzati, civil szervezeti feladatok ellátására, másrészt tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésre csak főiskolai/ BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok:- a társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjai;- szabad bölcsész és történelem alapképzési szakok;- magyar alapképzési szak hungarológiai és összehasonlító irodalomtudományi szakirányai.A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok:- építészmérnöki és építőművészet alapképzési szakok;- építészmérnöki, ingatlanfejlesztő építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki, urbanista építészmérnöki és építőművész mesterképzési szakok;- jogi és igazgatási, valamint gazdaságtudományi képzési terület mesterszakjai;- építész, építőművész osztatlan, egységes mesterképzési szakok.MEGJEGYZÉS: A kreditek megállapítása a felsőoktatási törvényben meghatározott módon folyik, melyet a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága fogad el.A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Képzési jellemzők: 

  

Szakirányok és specializációk: 

A mesterszakra jelentkezők az alábbi, választható szakirányokon szerezhetnek speciális elméleti és gyakorlati ismereteket: épített örökség, írott kulturális örökség, kulturális diplomácia és örökség menedzsment.Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember
Elhelyezkedési lehetőségek: 

 Magyar és nemzetközi örökségvédelmi, közművelődési (állami, piaci és nonprofit) intézményekben, szervezetekben; önkormányzatoknál, kormányhivataloknál, hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben; építészeti örökségvédelemmel foglalkozó intézményeknél, cégeknél; nemzeti, regionális és globális szintű örökségvédelmi programokban.

Elérhetőségek: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.Pécsi képzési központ:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.huWeb: www.kpvk.pte.hu