University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

magyar alapszak

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
magyar alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: 10-30 fő; Levelező: 5-15 fő
Teljes költség: 
Nappali: 180.000 Ft / félév, levelező: 150.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
.Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

magyar (emelt) ÉS latin nyelv v. történelem v. egy idegen nyelv (angol v. francia v. német v. olasz v. orosz v. spanyol)

Képzés célja: 

magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzett hallgató:Képes értelmezni a magyar nyelv és irodalom jelenségeinek nyelvi, illetve irodalmi sajátosságait, valamint a magyar nyelvi és irodalmi hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát.Képes átlátni a magyar nyelvi és irodalmi hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében, és elhelyezi e jelenségeket a szakterülete szempontjából releváns európai kontextusban.A nyelvtudomány és az irodalomtudomány jellemző kérdéseiről több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban képes írni és beszélni.Képes a magyar nyelv és irodalom műfajilag sokszínű szövegeit és az ezekhez kapcsolódó kulturális jelenségeket a nyelvtudomány, illetve az irodalomtudomány szempontjából értelmezni.A szakterületén fölmerülő problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét mérlegelve képes kiválasztani és alkalmazni a megfelelő nyelvtudományi vagy irodalomtudomány módszereket.Legalább egy idegen nyelven képes hatékonyan kommunikálni írásban és szóban, valamint megérti a nyelvtudományhoz és az irodalomtudományhoz kapcsolódó szakmai szövegeket.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2017. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: havonta egyszer (csütörtök – péntek-szombat) Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetésA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

Főbb tárgyak: 

- általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;-     nyelvészeti alapismeretek 6-12 kredit;-     a magyar nyelv rendszere, leírása 15-26 kredit;-     a magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága 18-30 kredit;-     a magyar irodalom története 20-34 kredit;-     világirodalom, komparatisztika 11-19 kredit;-     irodalomelmélet és műértelmezés 8-15 kredit;-     választás szerinti specializációk ismeretei 40-60 kredit. A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.A magyar szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:-    a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a színháztudomány valamely területeinek ismeretei vagy-    másik, elsősorban a bölcsészettudomány, társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

Szakirányok és specializációk: 

Nappali munkarendben: irodalomtudomány, színháztudomány, nyelv és kultúraLevelező munkarendben: finnugor, irodalomtudomány

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
magyar alapszakos bölcsész (Expert in Hungarian)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahelyáltalában költségvetési szervek (kultúra, oktatás), főként fővárosi székhelyűek, iskolák, könyvtárak, könyvkiadó, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok, kulturális és humán szolgáltató ágazat, kulturális menedzsment; a specialitása miatt elsősorban kutatás, diplomácia, oktatás, közművelődés (irodalmár, történész) területein.Tipikus beosztás: szerkesztő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel.: (72) 501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.huKari honlap: www.btk.pte.huMagyar Nyelv- és Irodalomtudományi IntézetTanszéki honlapok:  http://kit.btk.pte.hu/http://modernirodalom.btk.pte.hu/http://nyelvtud.btk.pte.hu/

További információk/Megjegyzés: 

Várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik az irodalom iránt érzékenységet tanúsítanak, kiterjedt olvasottságúak, és valamilyen idegen nyelvet alap- vagy középfokon ismernek. Várjuk azokat is, akik a magyar nyelv és általában a nyelvek szerkezete, története és használata iránt érdeklődnek. Elkötelezettek továbbá a tanári szakma iránt és/vagy a kilencvenes évek valamennyi OTDK-ján első díjakat elnyerő diákelődeik nyomdokába kívánnak lépni.