Pécsi Tudományegyetem

PTE - Felvételizőknek

 

 

Felvételi magazin

orvosi diagnosztikai analitikus

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
orvosi diagnosztikai analitikus
Aktiválva: 
A képzés elérhető
A képzés kódja: 
OLKDA
Képzési idő (félév): 
8
Irányszám: 
NA és NK: 15<50 , LA és LK: 15<30
Teljes költség: 
NK: 270000. , LK: 250000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS – nappali/levelező Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Képzés célja: 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciákA képzés célja orvosi diagnosztikai analitikusok képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai, vagy képalkotó diagnosztikai vagy optometriai tevékenység végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok vagy diagnosztikai részlegek, optometriai laboratóriumok munkájának irányítására, jártasak az adatfeldolgozás korszerű módszereiben, valamint rendelkeznek modern gazdasági ismeretekkel. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a korszerű műszer és méréstechnika, az informatika és számítástechnika és azok orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai és optometriai alkalmazásának területein. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? Azokat várjuk, akik kellő elhivatottságot éreznek a gyógyító, korszerű, diagnosztikai munkához, és érdeklődnek a számítástechnika és a modern analitikai/diagnosztikai technológiák iránt.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 8 félév.Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kreditVálasztható specializációk: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika, radiográfiaSzakmai jellemzők:A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;- alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit;- ápolástudományok 2-4 kredit;- bölcsészettudományok 5-8 kredit;- társadalomtudományok 5-8 kredit;- természettudományok 20-25 kredit;A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya.A specializáció kreditaránya további 120 kredit:a) radiográfia specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, - elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit, - egészségtudományi- – radiográfiai szakismeretek 90-100 kredit;b) orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit, - egészségtudományi- – laboratóriumi analitikai szakismeretek 90-100 kredit, - természettudományok 5-10 kredit; Idegennyelvi követelmény Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét.A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.A szakmai gyakorlat magában foglalja:- orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáción: a hematológia és transzfúziológia, a hemosztazeológia, a hisztokémia, citológia, az immunológia, a klinikai kémia, a mikrobiológia szakmai gyakorlatot;- a radiográfia specializáción: a hagyományos radiológia, az ultrahang, a komputer tomográfia, a mágneses rezonancia, a nukleáris medicina, a sugárterápia szakmai gyakorlatot

Főbb tárgyak: 

Alapozó ismeretek:- természettudományi alapozó ismeretek: matematika, fizika, kémia, statisztika;- egészségtudományi alapozó ismeretek: funkcionális anatómia, élettan, sejtbiológia, genetika, biokémia, immunbiológia.Szakmai törzsanyag: - általános laboratóriumi ismeretek: műszeres analitika, biokémia, molekuláris biológia, mikrobiológia, általános patológia és patobiokémia, hisztológia, - társadalomtudományi és interdiszciplináris ismeretek: bioetika, biztonságtechnika és elsősegélynyújtás, informatika és könyvtárismeret.Differenciált szakmai anyag:- Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció: általános klinikai laboratóriumi ismeretek, mintavétel, mintakezelés, laboratóriumi automatizáció, laboratóriumi menedzsment és jogi ismeretek, informatika, biofizika, klinikai-kémia, laboratóriumi hematológia és hemosztazeológia, toxikológia, TDM, in vitro izotópdiagnosztika, immundiagnosztika és transzfúziológia, hisztokémia, molekuláris genetika, citológia, mikrobiológiai diagnosztikai módszerek, diagnosztikai laboratóriumi gyakorlatok;- Radiográfia specializáció: feltöltés alatt

Szakirányok és specializációk: 

Specializációk:- Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika- Radiográfia

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
szakképzettség: orvosi diagnosztikai analitikus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció: Elsősorban orvosdiagnosztikai, klinikai egyéb egészségügyi vizsgálati laboratóriumokban, intézetekben, ahol feladata az analitikai munka önálló végzése és irányítása, módszerfejlesztés, oktatás, a laboratórium/részleg minőségellenőrzési és menedzsment feladatainak ellátása. Radiográfia specializáció: klinikákon, rendelőintézetekben, fogorvosnál, röntgenlaborokban, kórházakban, és olyan területeken, ahol radiológiai, ultrahang, MR, illetve CT berendezésekkel dolgoznak.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.