University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Pedagógusképzés
Képzés neve: 
óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
1<10
Teljes költség: 
nappali 160 000 Ft ; levelző 130 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Alkalmassági vizsga (Alk) és magyar nyelv és irodalom v. német nemzetiségi nyelv v.német nemzetiségi nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (8) (oktatási alapismeretek)

Képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő kisebbségi nyelvi kompetencia birtokában vannak, megalapozott ismeretekkel rendelkeznek a korai nyelvfejlesztés és a hagyományápolás területén. Képesek elősegíteni az óvodás korú gyermekek német nemzetiségi identitásának kialakítását.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkező elkötelezett, nyitott, toleráns, a kisebbségek jelene, múltja, hagyományai iránt. Ismeretekkel rendelkezik a hagyományápolás területén és középfokú nyelvvizsgával, vagy annak megfelelő nyelvtudással bír német nyelven.

Képzési jellemzők: 

Neveléstudományi szakos bölcsész MA szakon való továbbtanulást. , valamint a kar akkreditált pedagógus szakirányú továbbképzéseket és többféle pedagógus szakvizsgát kínál a végzett óvodapedagógusoknak.

Főbb tárgyak: 

Pedagógia, pszichológia, ének-zene, informatika, magyar nyelv és irodalom, matemetika, társadalomtudomány, természetismeret, testnevelés, vizuális nevelés, óvodai gyakorlatA szakirány tárgyai: német nyelvtan, beszédgyakorlatok, német nyelvű óvodai foglalkozások módszertana, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, magyarországi német nemzetiségi irodalma és gyermekirodalma, német irodalom, nlémet nemzetiségi ismeretek, német nemzetiségi óvodai gyakorlat

Szakirányok és specializációk: 

óvodapedagógus német nemzetiségi szakirány

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
nemzetiségi (német) óvodapedagógus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

3-7 éves gyermekeket nevelő intézmények és német nemzetiségi óvodák

Elérhetőségek: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

Neveléstudományi szakos bölcsész MA szakon való továbbtanulás lehetősége