University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

programtervező informatikus (BSc)

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Informatika
Képzés neve: 
programtervező informatikus alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
10<60
Teljes költség: 
300 000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: matematika és fizika v. informatika v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek).

Szakfelelős: 
Dr. Koniorczyk Mátyás egyetemi docens
Képzés célja: 

Specifikus képzési céljaink vonatkozásában törekszünk a hallgatók igényeit kiszolgálni a tekintetben is, hogy sokoldalú elméleti és főleg gyakorlati képzést kapjanak, amelyekkel a képzés végeztével a megfelelő kompetenciák birtokában az életadta lehetőségek sokféleségéből választhatnak. A képzésünk egyik erőssége gyakorlatorientált oktatásunk. Specifikumaink között említenénk a térinformatikában való mélyebb és sokoldalúbb jártasság kialakítását. A térinformatikához kapcsolódó programozási ismeretek elmélyítésében az adatbázis-kezelés és a vizualizáció egyaránt szerepet kap. Informatika-oktatásunk az interdiszciplinaritás szolgálatában más tudományok kutatásait is támogatja, úgymint földtudományok, biológiai tudományok, mérnöki tudományok, és a legújabb alkalmazási terület az űrkutatás terén. Az űrkutatás támogatását a robottechnika, azon belül a robotok vezérlése és programozása jelenti. Más mérnöki tudományokban szintén a programozással, vezérlések és kisebb mintadarabok gyártásával (CNC, NC, CAD, CAM) járulunk hozzá az informatika több területen való gyakorlati hasznosításához.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány. 

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Szakirányok és specializációk: 

akadémiai, alkalmazói.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
programtervező informatikus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az általános- és középiskolákban a számítástechnika oktatásának egyre javuló feltételei következtében jelentősen nő azon fiatalok száma, akik érettségi után számítástechnikát, informatikát kívánnak tanulni. Ugyanez a tendencia figyelhető meg az újabb diplomát szerzők körében is. Az informatikai szakterületen belül különösen nagy a programtervező informatikus szak iránti hallgatói érdeklődés. Ugyanakkor az ilyen szakemberek iránti kereslet több éve, és várhatóan hosszú távon is, igen nagy. A Dél-dunántúli régióban az utóbbi években megindult ipari-gazdasági fejlődés fejlesztési feladatok végzésére alkalmas szakembereket, köztük informatikai szakembereket igényel egy igen széles szakmai spektrumban (hálózatok, információs rendszerek, termelésirányítás, logisztikai informatika, számítógépes minőségbiztosítás, számítógéppel segített tervezés, műszaki számítások, algoritmikusprogramozás, stb.). A közigazgatás, a kommunális szolgáltatások ugyancsak nagy számban igénylik az informatikusokat.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu/menu/44

További információk/Megjegyzés: 

A képzésről további információ a Kar honlapján található:http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink