University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

szociális munka alapszak

Mon, 2014/10/06 - 10:58 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
szociális munka alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
7
Irányszám: 
5<20
Teljes költség: 
nappali/levelező: 150 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Képzés célja: 

Az európai foglalkoztatási térségben hiányszakmának számító szociális szakember képzése, akik a lehetséges erőforrások mozgósításával alkalmasak a szociális problémák megvalósítása érdekében az egyének, családok, csoportok, közösségek élet- és működőképességének helyreállítására

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Az ideális jelentkező érzékeny a szociálisan hátrányos helyzetűek problémái iránt, empatikus, jó szervezőkészséggel rendelkezik.

Képzési jellemzők: 

(1) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
A szociális munka alapszakon szerzett diplomával a hallgatók mesterszakon folytathatják tanulmányaikat (pl.: általános szociális munka. , klinikai szociális munka. , egészségügyi szociális munka. , szociálpolitika. , szociológia); szakirányú továbbképzési szakra jelentkezhetnek. , ahol a szakterület mélyebb és speciálisabb ismereteinek oktatása történik; szociális szakvizsgára jelentkezhetnek.

Főbb tárgyak: 

Szociális munka, társadalom- és szociálpolitika, társadalomismeret, jog, pszichológia, népegészségügy, pedagógia

Szakirányok és specializációk: 

Az 5. félévtől választható komplex modulok: gyermekvédelmi. , idősvédelmi. , szociális ellátások szervezése , szociális informatika. , szociális adminisztráció. , igazságügyi, mentálhigiéné , foglalkozási rehabilitáció.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
szociális munkás
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Szociális intézményekben (pl.: családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, hajléktalanellátórendszer, idősellátás, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek intézményei); az igazgatásban (pl.: önkormányzat, kistérségi társulások, közigazgatási hivatal, munkaügyi központ, a központi közigazgatás szervei); az igazságügy területén (pl.: pártfogó felügyelői szolgálatnál, büntetés végrehajtásban); a civil szektorban (pl.: alapítványok, egyesületek munkatársaiként).

Elérhetőségek: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu