Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szőlész-borász mérnöki (BSc)

h, 2015/11/23 - 10:36 -- Bognár László
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Agrár
Képzés neve: 
szőlész-borász mérnöki alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
7
Irányszám: 
Nappali: 10<20; Levelező: 20<30
Teljes költség: 
250 000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítványÉrettségi vizsgakövetelmények: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, német) v. szakmai előkészítőtárgy*. A felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül kettőt kell választani! *Szakmai előkészítő tárgyak: építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

Szakfelelős: 
Dr. Jakab Gábor egyetemi tanár
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekbenfolyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására. Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. Megfelelőismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatásához.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Érettségi vizsgakövetelmények: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, német) v. szakmai előkészítőtárgy*. A felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül kettőt kell választani!(*Szakmai előkészítő tárgyak: építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.)

Képzési jellemzők: 

Képzési idő: 6+1 félévA képzés kezdete: adott tanév szeptembereA képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs és PTE-KPVK SzekszárdA foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium, szabadföldi gyakorlat, szakmai gyakorlatA foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

Általános alapozó tárgyak:matematika, biostatisztika, fizika, alkalmazott informatika, kémia, növénytan, növényélettan, általános mikrobiológia, műszaki alapismeretek, gazdaságtudományi alapismeretek (közgazdaságtan, üzemtan);Szakmai törzsanyag:élelmiszerkémia, borászati kémia, borászati analitika, élelmiszer és borászati mikrobiológia, élelmiszeripari alapműveletek, mérés és automatizálás; munkavédelem, borászati műveletek, szőlészeti és borászati gépek; agrometeorológia, talajtan, agrár és élelmiszeripari gazdaságtan; vezetési, szervezési és marketing ismeretek, minőségbiztosítás, szaktanácsadás;Differenciált szakmai ismeretek:a szőlőtermesztés és borászat története, a szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjai, termőhelyismeret, a szőlőtermesztés rendeleti szabályozása, eredetvédelem; szőlőtermesztés-technológiai ismeretek, művelési irányzatok; a szőlőtermesztés gépesítése, szőlő kártevők és betegségek, a szőlő növényvédelme; szőlőfajtaismeret és -használat, nemesítés, biotechnológia; szőlőszaporítás; borászati technológia, minőségszabályozás, organoleptikus értékelés, kóstolástechnika.Szakmai gyakorlat:A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: egyrészt egy legalább 3 hetes időtartamú, a szak kiemelt tárgyköreit (szőlészet, borászat) szorgalmi időszakban lezáró szakmai gyakorlatból, amelynek teljesítése kritériumfeltétel, továbbá egy fél évig tartó összefüggő szakmai gyakorlatból.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
szőlész-borász mérnök
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A széleskörű szőlész-borász mérnöki ismereteket megszerezésével a végzettek elhelyezkedhetnek a szőlőtermesztéssel, a borászattal, illetve az ehhez kapcsolódó értékesítéssel foglalkozó vállaltoknál,valamint képessé válnak új szőlőültetvények és borászati üzemek létesítésére és azok szakszerű, jövedelmező és környezettudatos működtetésére is.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi KarTanulmányi Osztály7624 Pécs, Ifjúság útja 6.E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.huHonlap:http://www.ttk.pte.hu/felvetelizokPTE Oktatási Igazgatóság7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.Telefon: (72) 501-681Fax: (72) 501-616E-mail: felveteliinfo@pte.huHonlap: http://felveteli.pte.hu,http://kti.pte.hu/menu/44

További információk/Megjegyzés: 

A PTE szőlész-borász mérnöki képzése egyedülálló lehetőséget biztosít a Pannon borrégió borvidékeinek (Villány, Szekszárd, Pécs, Tolna) kiemelkedő borászataiban közvetlen gyakorlati ismeretek szerzésére.A PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének 1700 tételes génbankja és különböző alany-nemes kombinációkat és művelési módokat bemutató 30 hektáros ültetvénye az országban egyedülálló gyakorlatioktatási hátteret biztosít.