University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

tanító alapszak

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Pedagógusképzés
Képzés neve: 
tanító alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
8
Irányszám: 
nappali: 5<20. , levelező: 5<25
Teljes költség: 
nappali 160 000 Ft , levelező 130 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

alkalmassági vizsga (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (8) (oktatási alapismeretek)

Képzés célja: 

Olyan pedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú beállítódásuk birtokában a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve alkalmasak az iskolás gyermek személyiségének tudatos fejlesztésére,az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk.

Képzési jellemzők: 

Neveléstudományi szakos bölcsész MA szakon való továbbtanulást, valamint a kar akkreditált pedagógus szakirányú továbbképzéseket és többféle pedagógus szakvizsgát kínál a tanítóknak.

Főbb tárgyak: 

Pedagógia, pszichológia,ének-zene, informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, természetismeret,testnevelés, vizuális nevelés, iskolai gyakorlat és a kötelezően választható műveltségi terület.Gazdag a válaszható specializációk sora

Szakirányok és specializációk: 

Kötelezően választható specializációk: Drámajáték, Gyakorlati kommunikáció, Gyógypedagógiai alapismeretek, Idegennyelv-szakmai nyelv, Integrált-inkluzív nevelés, Interkulturális nevelés, Környezeti nevelés-fenntartható fejlődés, Kreatív művészeti kommunikáció.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
tanító
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Általános iskolák alsó tagozata. , 5-6. osztálya, illetve valamennyi munkakör, amelyben pedagógus végzettséget jelölnek meg

Elérhetőségek: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

Neveléstudományi szakos bölcsész MA szakon való továbbtanulás