University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

üzleti szakoktató alapszak (vendéglátó szakirány)

Mon, 2014/10/06 - 10:58 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Gazdaságtudományok
Képzés neve: 
üzleti szakoktató alapszak (vendéglátó szakirány)
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
7
Irányszám: 
5<15
Teljes költség: 
175 000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (9)(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (7) (kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Képzés célja: 

Olyan üzleti szakoktatók képzése, akik felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. A képzés része a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is. Cél továbbá a választott szakiránynak megfelelően speciális gazdasági, üzleti, szervezési, technológiai, illetve a vendéglátás területén élelmezéstudományi ismeretek elsajátítása; a vállalkozások, üzleti egységek gyakorlatában megjelenő piaci és szervezeten belüli problémák értelmezésére és megoldására alkalmas kompetenciák kifejlesztése, amelyek alkalmassá teszik a végzett szakoktatókat az iskolai és a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai gyakorlatok lebonyolítására és az általuk oktatottakkal szembeni munkaerőpiaci igények kielégítésére.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A képzésbe való belépés feltétele: érettségi vizsga.

Képzési jellemzők: 

A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni

Szakirányok és specializációk: 

üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon
Elérhetőségek: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu