Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

alkalmazott matematikus (MSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
alkalmazott matematikus mesterképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA: 3<6, MNK: 3<10
Teljes költség: 
400 000 Ft
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga típusa: szakmai és motivációs beszélgetés.

Szakfelelős: 
Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár
Képzés célja: 

Az alkalmazott matematikus mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti, alkalmazott matematikai, informatikai tudással rendelkeznek. Képesek a szerzett tudást ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, logisztikai, kommunikációs, pénzügyi, számítástudományi problémák elemzésére, modellezésére és megoldására alkalmazni. Továbbá a legjobbak képesek doktori képzés keretében elmélyíteni tudásukat.  

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú oklevél (KKK szerinti megfelelő elővégzettség).  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere.
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint.

Főbb tárgyak: 

Törzsanyag: algebra és számelmélet; analízis, geometria; valószínűségszámítás; matematikai statisztika; diszkrét matematika; operációkutatás; alkalmazott analízis; sztohasztikus folyamatok; algoritmuselmélet.

Differenciált szakmai anyag: folytonos optimalizálás; lineáris programozás; nem lineáris programozás; sztohasztikus programozás; játékelmélet; diszkrét optimalizálás; egészértékű programozás; kombinatorikus optimalizálás; ütemezéselmélet; operációkutatás számítógépes módszerei; számítógépes módszerek.

Választható tárgyak: kvantuminformatika, dinamikus rendszerek, jelek és rendszerek, játékelmélet válogatott fejezetei, információ elemélet, kvantitatív döntések.

Szakirányok és specializációk: 

Választható specializáció: operációkutatás, számítástudomány

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles alkalmazott matematikus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A dél-dunántúli régióban jelenleg nincs mesterszintű alkalmazott matematikai képzés. A régióban megindult és folyó ipari, energetikai, gazdasági, pénzügyi, biztosítási tevékenység képzett szakembereket igényel.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

Kreditelismerés kérelem (állomány): 
További információk/Megjegyzés: 

A képzésről további információ a Matematikai és Informatikai Intézet honlapján található: http://www.mii.ttk.pte.hu/kepzeseink   

Hozzászólások