Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

anglisztika alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
anglisztika alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
kb. 40 fő
Teljes költség: 
200.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: angol nyelv (emelt szintű) kötelező ÉS francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem 

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik az angol nyelvet, az angol nyelvű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú C1 szintjén képesek angol nyelvű mindennapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, valamint az újságírás és a PR területén középvezetői szintű feladatokat is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEÉrtelmezi az angol nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, képes az angolt elhelyezni a világ nyelvei között. Képes azonosítani az angol nyelv főbb társadalmi és regionális változatait, és tisztában van az angol nyelv terjedését, terjesztését magyarázó legfontosabb elméletekkel.Átlátja a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális jelenségeket európai kontextusban értelmez.Képes legalább egy, Európán kívüli angol nyelvű kultúra, eszmerendszer szempontjából az angol nyelvű kultúrák jelenségeit értelmezni. Több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban ír és beszél angolul, világos, részletes szövegeket alkot sokféle témában, különösen az angolszász kulturális témakörökkel kapcsolatosan.Műfajilag sokszínű angol nyelvű szövegeket és kulturális jelenségeket értelmez.Kiválasztja és alkalmazza a szakmai problémának megfelelő angol nyelv- vagy irodalomtudományi, vagy kultúratudományi módszert.Világos, részletes szövegeket alkot sokféle témában, különösen az angolszász kulturális témakörökkel kapcsolatosan.Folyamatos és természetes módon olyan interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, amely egyik félnek sem megterhelő, valamint megérti az anglisztikához kapcsolódó szakmai szövegeket.Későbbi munkahelyén a szakmai elvárásoknak megfelelően összetett feladatokat is elvégez, illetve később irányít.Irányítás mellett képes a tanuló szervezet működtetésében való támogató részvételre.Képes önállóan, önkritikára épülő tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, képességek, attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre támaszkodva.Képes a projektalapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.Képes alkalmazói tudását az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni.Értő módon képes idegen nyelvű szakirodalom olvasására, és legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket, és alkalmazza azokat.Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés azok számára javasolt, akiket a nyelv, különös tekintettel az angol érdekel és nyitottak a brit és amerikai kultúra iránt. A szakon jó kommunikációs készség és már a belépésnél erős aktív középfokú nyelvtudás szükséges, valamint előny, ha a felvételiző olvasott az angol-amerikai irodalomban.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: napontaA képzés angol nyelven folyik. Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: legalább jó eredményű emelt szintű anglisztika érettségiA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelő angol nyelvtudás szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb tárgyak: 

általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;-    angol nyelvfejlesztés 25-40 kredit;-    angol nyelvészet 15-40 kredit;-    angol nyelvű irodalmak 15-40 kredit;-    angol nyelvű kultúrák és társadalmak 15-40 kredit;-    választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység. 

Szakirányok és specializációk: 
  • angol nyelvű irodalmak és kultúrák specializáció
  • amerikanisztika specializáció
  • angol szakfordító specializáció (csak nappali munkarendben)

kötelezően választható egy sáv az alábbiakból:-     nyelvészet-     alkalmazott nyelvészet-     angol irodalom és kultúraamerikanisztika

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
anglisztika alapszakos bölcsész
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahelyek: versenyszféra: különösen külkereskedelmi cégek, multinacionális cégek (tolmács, fordító, idegen nyelvű levelező, kapcsolattartó, programszervező) közszféra: minisztériumok, külkapcsolatokért felelős szervek, közigazgatás és egyéb költségvetési szervek regionális és háttérintézményei. A gazdasági és kulturális életben is egyre nagyobb szerepet kapnak a pályázati irodák, nemzetközi ügynökségek, ahol többségében elengedhetetlen a magas szintű nyelvtudás. Tipikus beosztás, munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu  Kari honlap: www.btk.pte.huAnglisztika IntézetIntézeti honlap: http://ies.btk.pte.hu 

További információk/Megjegyzés: 

A jelentkezés azok számára javasolt, akiket a nyelv, különös tekintettel az angol érdekel és nyitottak a brit és amerikai kultúra iránt. A szakon jó kommunikációs készség és már a belépésnél erős aktív középfokú nyelvtudás szükséges, valamint előny, ha a felvételiző olvasott az angol-amerikai irodalomban.