Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Pécs, Budapest)

A képzés egyéni és csoportos fejlesztő és klinikai biblioterápiás foglalkozások tartására készít föl.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptember és február
Felvételi irányszám
10<35 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
150.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs, Budapest
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
biblioterapeuta
Képzés célja: 

A biblioterápiás szakirány olyan szakembereket kíván képezni, akik biztos elméleti és módszertani ismereteik birtokában, kellő szakmai felkészültséggel és elhivatottsággal, etikusan és felelősen tudnak segítő munkát végezni, szépirodalmi és más szövegek, olvasmányok segítségével általános személyiségfejlesztő célú biblioterápiás foglalkozásokat tudnak fölépíteni és vezetni. A képzés egyéni és csoportos fejlesztő és klinikai biblioterápiás foglalkozások tartására készít föl, melynek során a biblioterapeuta képessé válik arra, hogy a pszichés problémákkal, életkori és más krízisekkel, kapcsolati és viselkedési zavarokkal, hátrányos helyzettel küzdők szükségleteinek megfelelően önismeretet, szociális készségeket és egyéb kompetenciákat fejlesztő, preventív, rekreációs, rehabilitációs, reszocializációs célú pszichoterápia-jellegű munkát folytasson.

 

A 395 órás pécsi képzési programban – a hasonló hazai képzésekhez mérten egyedülálló módon – 100 óra intenzív önismereti csoport is benne foglaltatik. A képzés gyakorlatorientált, speciális csoportvezetési, pszichológiai és módszertani fölkészítéssel, pszichoterápiás és biblioterápiás helyzetgyakorlatokkal, sokrétű hospitálási és gyakorlati lehetőségekkel, kötelező szupervízióval.

 

A képzés oktatói gyakorlati szakemberek (könyvtárosok, pedagógusok, pszichológusok, pszichoterapeuták, művészetterapeuták, orvosok, írók, szociális munkások). Az oktatásban, a hospitálások és a gyakorlatok biztosításában közreműködik a Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely, a Magyar Irodalomterápiás Társaság, az MMSZKE és a DDRKT „Tudásközpont” Csorba Győző Könyvtára.

 

A képzés egyetemi oklevéllel zárul, és új, speciális szakképzettségnek minősül, amely szervesen illeszkedhet a pedagógusi életpályamodellbe, a könyvtáros és könyvtárostanár pályán megvalósítandó továbbképzések sorába, speciális ismereteket nyújt a pszichológiai, szociális és orvosi területeken dolgozó szakemberek számára.

Képzési jellemzők: 

A tanórákra tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta egyszer 3 nap (általában csütörtöktől szombatig). A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul (min. 10fő) ! A képzés megadott kezdeti időpontja változhat. 

Főbb témakörök: 
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Jelentkezési feltételek:

 • motivációs levél beadása, amely kitér a szak választásának okaira, a képzéssel kapcsolatos elvárásokra és a végzettség megszerzése utáni szakmai tervekre
 • Europass szakmai önéletrajz beadása
 • egységes jelentkezési lap kitöltése, a választani kívánt képzési hely (Pécs vagy Budapest) megjelölésével, kézzel aláírva, hozzá mellékelve az oklevél másolatát, amely alapján beléphet e képzésre

Alapképzésben (BA, BSc vagy azzal egyenértékű régi főiskolai) vagy mesterképzésben MA, MSc vagy azzal egyenértékű régi egyetemi) szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: társadalomtudományok, bölcsészettudományok, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudományok, művészetek, művészet- és kultúraközvetítés, hitéleti, jogi és igazgatási területek.

 

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!

Elhelyezkedési területek: 

A képzettség várható hasznosítási területei:

 • oktatásban, gyógypedagógiában, tehetség-pedagógiában, fejlesztő-pedagógiában
 • közkönyvtári, iskolai és gyermekkönyvtári fejlesztő munkában
 • szociális munkában, mentálhigiénés programokban
 • büntetésvégrehajtásban szociokulturális animációban, reszocializációban, börtönpszichológiában
 • klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célokra
 • összehasonlító irodalomtudományi, biblioterápiás és művészetbefogadási kutatásban
 • pasztorációban, hitoktatásban, karitatív szervezetek programjaiban
 • humán-erőforrás fejlesztésben, a kommunikációs készségek és az önismeret fejlesztését célzó tréningeken, csoportokon
 • a nonprofit szférában, önsegítő csoportok programjaiban, gyermek- és ifjúsági táborokban
Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Mészárosné Szentirányi Zita

E-mail: szentiranyi.zita@pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)