Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Pécs, Budapest)

h, 2018/01/08 - 10:25 -- Kovács Beáta
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Pécs, Budapest)
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
kb. 35 fő
Teljes költség: 
120 000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

-

Képzés célja: 

A biblioterápiás szakirány olyan szakembereket kíván képezni, akik biztos elméleti és módszertani ismereteik birtokában, kellő szakmai felkészültséggel és elhivatottsággal, etikusan és felelősen tudnak segítő munkát végezni, szépirodalmi és más szövegek, olvasmányok segítségével általános személyiségfejlesztő célú biblioterápiás foglalkozásokat tudnak fölépíteni és vezetni. A képzés egyéni és csoportos fejlesztő és klinikai biblioterápiás foglalkozások tartására készít föl, melynek során a biblioterapeuta képessé válik arra, hogy a pszichés problémákkal, életkori és más krízisekkel, kapcsolati és viselkedési zavarokkal, hátrányos helyzettel küzdők szükségleteinek megfelelően önismeretet, szociális készségeket és egyéb kompetenciákat fejlesztő, preventív, rekreációs, rehabilitációs, reszocializációs célú pszichoterápia-jellegű munkát folytasson.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés, bölcsészettudomány, hitéleti, jogi és igazgatási. Jelentkezési feltételek:  

 • motivációs levél beadása, amely kitér a szak választásának okaira, a képzéssel kapcsolatos elvárásokra és a végzettség megszerzése utáni szakmai tervekre
 • Europass szakmai önéletrajz beadása
 • PTE BTK szakirányú továbbképzések oldaláról letölthető egységes jelentkezési lap kitöltése, a választani kívánt képzési hely (Pécs vagy Budapest) megjelölésével, kézzel aláírva, hozzá mellékelve az oklevél másolatát, amely alapján beléphet e képzésre
 • Alapképzésben (BA, BSc vagy azzal egyenértékű régi főiskolai) vagy mesterképzésben MA, MSc vagy azzal egyenértékű régi egyetemi) szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: társadalomtudományok, bölcsészettudományok, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudományok, művészetek, művészet- és kultúraközvetítés, hitéleti, jogi és igazgatási területek.
Képzési jellemzők: 

A tanórákra tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta egyszer 3 nap (általában csütörtöktől szombatig). A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul (min. 10fő) ! A képzés megadott kezdeti időpontja változhat.  A képzést pécsi és budapesti helyszínekre is hirdetjük.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
biblioterapeuta
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A képzettség várható hasznosítási területei:

 • oktatásban, gyógypedagógiában, tehetség-pedagógiában, fejlesztő-pedagógiában
 • közkönyvtári, iskolai és gyermekkönyvtári fejlesztő munkában
 • szociális munkában, mentálhigiénés programokban
 • büntetésvégrehajtásban szociokulturális animációban, reszocializációban, börtönpszichológiában
 • klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célokra
 • összehasonlító irodalomtudományi, biblioterápiás és művészetbefogadási kutatásban
 • pasztorációban, hitoktatásban, karitatív szervezetek programjaiban
 • humán-erőforrás fejlesztésben, a kommunikációs készségek és az önismeret fejlesztését célzó tréningeken, csoportokon
 • a nonprofit szférában, önsegítő csoportok programjaiban, gyermek- és ifjúsági táborokban
Elérhetőségek: 

PTE Bölcsészettudományi KarOktatásszervezési Osztály7624 Pécs, Ifjúság útja 6.btkfelvi@pte.hu Béres Judit dr., E-mail: beres.judit@kpvk.pte.hu Tel.:(72) 501-55/22548

További információk/Megjegyzés: 

A képzést pécsi és budapesti helyszínekre is hirdetjük.