Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

biológia (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
biológia alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
magyar nyelvű képzésben: 10<85, angol nyelvű képzésben: 5<20
Teljes költség: 
300 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v.ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan))

Szakfelelős: 
Dr. Molnár László egyetemi tanár
Képzés célja: 

A képzés célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületük legfontosabb kutatási módszereit, gyakorlati és laboratóriumi jártasságuk alapján alkalmasak alapvető kutatási feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mélységû elméleti háttérrel rendelkeznek a képzés második (MSc) ciklusban történő folytatásához. 

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

Általános alapismeretek:matematika, informatika, kémia, fizika, földtudomány. 
Szakmai alapozó ismeretek:biokémia, sejtbiológia, fejlődéstan, növényszervezettan, növényrendszertan,állatszervezettan, állatrendszertan.
Szakmai törzsanyag: összehasonlító élettan, növényélettan,humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia ésbiotechnológia, ökológia és biogeográfia, evolúcióbiológia,etológia, természet- és környezetvédelem.  

Szakirányok és specializációk: 

Választható szakirányok: kísérletes biológus, szupraindividuális biológus.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
biológus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A BSc végzettséggel felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben, az egészségügyi, élelmiszeripari, gyógyszeripari, mezőgazdasági és biotechnológiai vállalatok laboratóriumaiban, valamint természetvédelmi és környezetvédelmi intézményekben lehet elhelyezkedni, és az oktató illetve kutató-fejlesztő munkákban a vezető oktatók, illetve kutatók irányításával dolgozni. A BSc diplomával a tanulmányok a mester (MSc) képzésben folytathatók, így az önálló kutatómunkára jogosító mester diploma szerezhető meg.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok
PTE Oktatási Igazgatóság7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A képzésről további információ a Kar honlapján található:http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 
A képzés angol nyelven is elérhető.