Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

biológus (MSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
biológus mesterképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA: 3<30, MNK: 3<30
Teljes költség: 
400 000 Ft
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga típusa: szakmai és motivációs beszélgetés.

Szakfelelős: 
Dr. Putnoky Péter egyetemi tanár
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a kísérleti és terepi kutatómunka során nyert eredmények kritikus elemzésére, kísérletek tervezésére. Ismerik a biológia különböző ágainak sajátos módszertanát legalább olyan mértékben, hogy az abban járatos szakemberekkel együttműködni legyenek képesek. A képzésben részt vett szakemberek alkalmasak arra is, hogy a kutatói életpályára felkészítő doktori iskolai képzésbe lépjenek. Szakirányú képzettségüknek megfelelően különösen alkalmasak lesznek az adott részdiszciplína magas szintű művelésére, önálló munkavégzésre.  

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú oklevél (KKK szerinti megfelelő elővégzettség).  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere.
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint.

Főbb tárgyak: 

Biofizika; biológiai kémia; bioinformatika; molekuláris sejtbiológia; genetika; ökológia; neurobiológia; immunbiológia; növényi fejlődés- és stresszélettan; ökofiziológia; mikrobiológia; biotechnológia; evolúcióbiológia; zoológia; konzervációbiológia; környezetvédelem. 

Szakirányok és specializációk: 

Választható specializációk: molekuláris-, immun-, és mikrobiológia; növénybiológia, ökológia, zoológia

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles biológus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A biológia MSc hallgatók legjobbjai PhD hallgatóként folytathatják tanulmányaikat és tudományos munkájukat. Biológus hallgatóinkat, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, legnagyobb számban a Biológiai Doktori Iskola illetve a PTE Általános Orvostudományi Kar doktori iskolái fogadják. A PhD képzésben részt nem vevő diplomások elhelyezkedhetnek az akadémiai, illetve egyetemi szféra (kutató és rutin laborok), az élelmiszer- és gyógyszeripar, biotechnológiai és környezetvédelmi cégek, nemzeti parkok alkalmazásában. A régióban a PTE az egyetlen képzési intézmény ezen a szakon. Hatóköre kiterjed a régión kívül Zala, Vas, Fejér és Győr-Moson-Sopron megyékre is, de található végzett hallgatónk szegedi, gödöllői és budapesti kutatóintézetekben, egyetemeken is.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

A képzéssel kapcsolatos szakmai információk:
Dr. Putnoky Péter egyetemi tanár
Postacím: 7604 Pécs Pf.: 266.
Telefon: (72) 503-600/4409
Fax: (72) 503-634
E-mail: putnoky@ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/biologia

Kreditelismerés kérelem (állomány): 
További információk/Megjegyzés: 

A hallgatók a tudományos pályára való felkészülést a PTE Biológia Doktori Iskola vagy más doktori iskola keretei között is folytathatják.
A képzésről további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink