Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

ápolás és betegellátás

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
ápolás és betegellátás
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
8
Irányszám: 
Á: NA és NK: 10<70, LA és LK: 10<50, Á Szhely: LA és LK:10<25, D:NA és NK:15<80, Gy:NA és NK: 15<100, Gy Zeg:NK és NK:15<80, M: NA és NK:10<50, M Szhely:LA és LK:10<30, Sz:NA és NK:10<35, LA és LK:10<25
Teljes költség: 
NK: 300000 LK: 300000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Ápolás és betegellátás ÁPOLÓ – nappali/levelező
Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

Ápolás és betegellátás DIETETIKUS – nappali
Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

Ápolás és betegellátás GYÓGYTORNÁSZ – nappali
Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

Ápolás és betegellátás MENTŐTISZT – nappali/levelező
Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

Ápolás és betegellátás SZÜLÉSZNŐ – nappali/levelező
Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Szakfelelős: 
Prof. dr. Bódis József PhD. , habil. , MTA doktora
Képzés célja: 

Olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Ápoló szakirány: Várjuk mindazok jelentkezését, akik a legszebb emberi hivatások egyike, a másokon való segítés és gondozás iránt éreznek elhivatottságot, és akik vállalják a kihívást, hogy ismereteiket a kor kívánalmainak megfelelően életük folyamán folytonosan bővítsék.Dietetikus szakirány: Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akiket érdekel az egészség megőrzése, az egészséges életmód, nyitottak arra, hogy ezt másoknak is megtanítsák, és megfelelő empátiás készséggel rendelkeznek a beteg emberek iránt. Érdeklődnek minden táplálkozással és diétával kapcsolatos kérdés iránt, amely szerepet játszik a betegségek gyógyításában, a beteg ember állapotának javításában, a betegségek rosszabbodásának megakadályozásában.Gyógytornász szakirány: Olyan fiatalok jelentkezését várják a gyógytornász szakra, akiket érdekel a természetes energiákkal és a mozgásterápiával való gyógyítás művészete.Mentőtiszt szakirány: Rendelkezik ismeretekkel a leendő hivatásáról. Empátia, segítőkészség jellemzi.Szülésznői szakirány: Akik a képzés során megszerzett tudásuknak megfelelően az egészségügyi ellátás területén munkájukat hivatásszerűen szeretnék gyakorolni.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 8 félév. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 240. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 25. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpont: 110. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 12. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 20. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 95.
A szakirány kiválasztása a 3. szemeszter elvégzése után történik.

Főbb tárgyak: 

Főbb tantárgycsoportok :Alapozó ismeretek 30-35 kreditpont: etika, egészségfejlesztés-egészségnevelés, egészségügyi informatika, egészségügyi műszaki alapismeretek, filozófia, idegen szaknyelv, orvosi latin, szociológia, szociálpolitika, egészségügyi jogi, gazdasági és menedzsment ismeretek, népegészségtan, oxiológia elsősegélynyújtás, toxikológia, modern betegellátás eszközrendszere;Szakmai törzsanyag 55-65 kreditpont: egészségtudományi ismeretkörök: addiktológia, anatómia, ápolásetika, ápolástan, biokémia, biológia, dietetika, élettan-kórélettan, fizioterápia, gerontológia, gyógyszertan, klinikai ismeretek, közegészségtan-járványtan, mikrobiológia, személyiség- és kommunikációfejlesztési ismeretek: személyiség lélektan, szociálpszichológia, beteg ember lélektana, életkorok pszichológiája, személyiség- és kommunikációfejlesztő csoporttréning;Differenciált szakmai anyag 110-130 kreditpont:Ápoló szakirány: alapellátás, aneszteziológia, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, geriátriai, intenzív terápia, neurológia, pszichiátria, sebészet, szülészet-nőgyógyászat és mindezek ápolástana, valamint közösségi ápolástan, krónikus beteg ápolástana;Dietetikus szakirány: belgyógyászati klinikai dietetika, csecsemő- és gyermekkori betegségek dietetikája, élelmezési menedzsment, élelmezési üzemek műszaki ismeretei, élelmiszer- és biokémia, élelmiszerismeret- és technológia, ételkészítési technológia és kolloidika, gyakorlati dietetika, háztartás ökonómia, közétkeztetési ismeretek, pénzügyi ismeretek, sebészeti klinikai dietetika, speciális klinikai dietetika, táplálkozáspszichológia, táplálkozástudomány-, politika-, epidemiológia;Gyógytornász szakirány: fizioterápiai alapok, manuális technikák kardiorespiratorikus betegségek fizioterápiája, mozgásszervi betegségek fizioterápiája, neurológiai és pszichiátriai fizioterápia, csecsemő-gyermekgyógyászati és szülészet-nőgyógyászati fizioterápia, rehabilitáció, elektrodiagnosztika, radiológia és képalkotó eljárások;Mentőtiszt szakirány: belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, igazságügyi orvostani ismeretek, neurológia, oxiológia mentéstechnika, pszichiátria, sebészet-traumatológia, szolgálatvezetés, szülészet-nőgyógyászat, toxikológia, szakmai gyakorlat. A gyakorlati képzés a gyakorlati órákat, szimulációkat és a külső szakmai területeken végzett 1-4 hetes, valamint az összefüggő, komplex, irányított 14-15 hetes szakmai gyakorlatokat foglalja magában.Szülésznői szakirány: klinikai ismeretek, belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, és szakápolástana, neonatológia, újszülött újraélesztés és gyakorlata, klinikai genetika, intenzív terápia, aneszteziológia és ezen tantárgyak gyakorlata, fejlődésneurológia, neurohabilitáció, gyermekgyógyászat, transzfúziológia, alternatív medicína, komplementer medicína, transzkultúrális ápolás és szülőszobai ellátás és ezek gyakorlata, egészségpszichológia, terhesség pszichoszomatikája- anya-magzat kommunikáció, szülésre felkészítés.Gyakorlati képzés: külső szakmai területeken végzett gyakorlatok valamint összefüggő, komplex 360 órás nagygyakorlat.

Szakirányok és specializációk: 

- Ápoló szakirány
- Dietetikus szakirány
- Gyógytornász szakirány
- Mentőtiszt szakirány
- Szülésznő szakirány

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Ápoló és betegellátó , megjelölve a szakirány feltüntetésével
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az ápoló szakirányú végzettségűekre biztos munkalehetőség vár az alapellátás (házi/otthoni betegellátás), a járóbeteg- és fekvőbeteg (klinikai/kórházi) ellátás területén Magyarországon, nyelvismeret birtokában pedig – mivel a diploma EU konform – az Európai Unió más tagországaiban egyaránt.

Dietetikus szakirány: Az elhelyezkedési lehetőség rendkívül széles körű. Az egészségügy mellett különböző néptáplálkozással, közétkeztetéssel foglalkozó intézményekben, ÁNTSZ-eknél, élelmiszeripari kutató és előállító helyeken, gyógyszer- és tápszergyáraknál, oktatási intézményekben helyezkedhetnek el végzett hallgatóink. Megfelelő gyakorlati tapasztalat után lehetőség nyílik magánvállalkozás folytatására is a dietetikusi szakmában. A dietetikusok munkájára nagy szükség lenne a családorvosi hálózatokban és a különböző szakambulanciákon is.

Gyógytornász szakirány: Kórházban, rendelőintézetben, klinikán, korai fejlesztő központokban, fittness és wellness területen, gyógyszállodában, gyógyfürdőben, rehabilitációs központban, fitneszteremben, házi gondozó szolgálatban, szociális intézményekben, magánpraxisban, valamint külföldön tudnak elhelyezkedni a végzett hallgatók.

Mentőtiszt szakirány: Mentőszolgálatok, kórházak sürgősségi osztálya, elsősegélynyújtás oktatása, részvétel mentőápolók és mentőgépkocsi-vezetők képzésében, továbbképzésében.

Szülésznői szakirány: A szakképzéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: szülésznő; szülészeti-nőgyógyászati fekvő- és járóbeteg ellátásban, kórházakban, szakrendelőkben, szakambulanciákon, tanácsadókban: asszisztensként szakambulanciákon az általa elvégezhető vizsgálatok elvégzéséért és tanácsadásért felelős. A szülésznőképzés az egyike az első szakképzésnek, melyeket az Európai Közösségek már 1995-ben befogadtak, gyakorlásuk különbözeti vizsga nélkül Európában bárhol lehetséges.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.