Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Az Egészségtudományi Karon elérhető ösztöndíjak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Demonstrátori ösztöndíj

 

A Demonstrátori Ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akiknek kiemelkedő a tanulmányi eredményük és szakmai területen kimagasló munkát végeznek. Szükséges még legalább két érvényes lezárt félév. A demonstrátori ösztöndíj elnyerésével a szak oktatásában, illetve a Tudományos Diákkör munkájában is részt lehet venni.

 

A tantervi követelményeken túlmenő, kiemelt közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj

Mi is húzódik meg e hosszú megnevezés mögött? Ha a közösségi élet felpezsdítésében valaki aktívan kiveszi a részét a Hallgatói Önkormányzat berkein belül, segítséget nyújt rendezvények szervezésében, akkor pályázható ez az ösztöndíj.

 

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

A tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti, közéleti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat útján félévre elnyerhető, havonta folyósított juttatás. A pályázati űrlapot a szükséges igazolásokkal minden szemeszter elején a Hallgatói Pályázati Pontokon lehet benyújtani, mely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.

Tudományos diákköri tevékenység támogatása

Az egyetemi tanulmányok során többször, de legalább egy alkalommal biztosan találkozik mindenki azzal a feladattal, hogy ismereteit, nézeteit, gondolatait egy - egy adott témában összefoglalva, írásban kell kifejteni, pl.: referátum, TDK munka vagy szakdolgozat formájában. A felkészülést kiváló oktatók és kutatók segítik. Az elkészült dolgozatot az évenként megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferencia zsűrije előtt lehet bemutatni. A legjobb munkák készítői a kétévente rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia mezőnyében versenyezhetnek, valamint pénzjutalomban részesülhetnek, ezen felül a kutatás elkészítésére az EHÖK Tehetség Ösztöndíj keretein belül igényelhető támogatás.

Konferenciákon való részvétel támogatása - EHÖK Tehetség Ösztöndíj

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a kutatások, publikációk elkészítését, valamint konferenciákon való részvételt is támogatja, melyre az adott konferencia részvételi díjának, úti költségének és egyéb költségeinek igazolásával pályázhatsz. Ezzel a támogatással szeretnénk segíteni az ilyen irányú érdeklődésedet és hozzájárulni látóköröd kiszélesítéséhez, tudományos fejlődésedhez.

 

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Azon hallgatók igényelhetik ezt a támogatást, akik kötelező gyakorlatukat lakhelyüktől és képzési helyüktől távol töltik, valamint nincs számukra a gyakorlati helyen kollégium biztosítva.(részletesen lásd: PTE SZMSZ 6. sz. melléklete)

A HÖK sport és egyéb bérleteket vásárol a hallgatók részére, melyek igénybevétele ingyenes vagy kedvezményes. A bérletekhez a Képzési Központ Szolgáltató és Tanácsadó Központjában, illetve a HÖK irodában lehet hozzáférni.

A juttatások kizárólag a hallgatói normatívára jogosult hallgatókra vonatkoznak.

 

Michalicza Ösztöndíj

A magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező egyetemi végzettségű és specializált szakképzettségű ápolók utánpótlásának biztosítása érdekében lett létrehozva 2017-ben a Michalicza-ösztöndíj. Célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók támogatása a mesterfokozat, illetve az okleveles ápoló szakképzettség megszerzésében.

Az ösztöndíj mértéke a képzés első félévében 640.000 forint.

A képzés második félévétől kezdve az ösztöndíj mértékére az Ösztöndíj Bizottság javaslatot tesz minden ösztöndíjas esetében minden félév kezdetén, az ösztöndíjprogram működési szabályzatának értékelési szempontjai alapján.

Az ösztöndíj mértéke a képzés második félévétől kezdve 320 000 és 640 000 forint közötti összeg lehet félévente.

Annak az ösztöndíjasnak a részére, aki vállalja, hogy a központ által az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján meghatározott hiányterületen a Bizottság által kijelölt közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál létesít a jogviszonyt, az ösztöndíj összegének kétszerese folyósítandó.

Az ösztöndíj legfeljebb három féléven keresztül folyósítható.

 

Bővebb információ: 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Michalicza-ösztöndíjról

 

MNE Alapítvány ösztöndíjai

A Magyar - Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány pályázata keretében:

  • az ápolás és betegellátás alapképzés költségtérítési díjának megtérítése,
  • a németországi gyakorlat teljes költségének megtérítése,
  • a képzés időtartalma alatt havonta 75€-nak megfelelő alapítványi támogatás 
  • 56 órás, térítésmentes, német szaknyelvi kurzus, az ápolás és betegellátás alapképzési szak, ápoló szakirány hallgatói részére.