Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Építészmérnöki

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Műszaki és Informatikai Kar
Képzésterület: 
Műszaki
Képzés neve: 
Építészmérnöki
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
7
Irányszám: 
ANA, ANK: 5<80 ALA, ALK:5<30
Teljes költség: 
230 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Rajz alkalmassági és matematika és építészeti és építési alapismeretek vagy fizika (egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Szakfelelős: 
Dr. Kistelegdi István
Képzés célja: 

 A képzés célja olyan építészmérnökök képzése elsősorban a magasépítő tevékenység (kivitelezés, gyártás, szolgáltatás, vállalkozás, szakhatósági munka, bizonyos tervezési és kutatási részfeladatok) területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak irányítás mellett a fentiekben leírt műszaki feladatok megoldására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretek birtokában a képzés második ciklusban, mesterszakon (MSc) történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

www.felvi.pmmik.pte.hu Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítványTöbbletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

Szakirányok és specializációk: 

Ezen a képzésen nincs szakirány.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Építészmérnök (Architectural Engineer)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az építészmérnök új típusú alapdiplomával rendelkező. , végzett fiatal szakemberek meglehetősen sok területen képesek elhelyezkedni. , a társadalmi igény által megfogalmazható lehetőségek széles skálát mutatnak számukra. Amennyiben sorra vesszük ezen elhelyezkedési foglalkoztatási területeket. , akkor bizonyítottá válik az alapképzés jogosultsága. , beindítása a hazai műszaki felsőoktatásban. Az építőipari fejlesztésben. , beruházások. , rekonstrukciók előkészítő tevékenysége. , ingatlanfejlesztő munka. , a kivitelezés összetett területén középkáder - irányító. , illetve műszaki ellenőr. , felelős műszaki vezető. , a közigazgatás - államigazgatás hatósági és igazgatási feladata. , az építőipari termékeket gyártó-forgalmazó építőipari szolgáltató cégek. , ingatlanpiaci és biztosítási terület. , a műemlékvédelem. , épületfenntartás és felújítás valamint az építésztervezés feldolgozó - konstruktőr - szerkesztői feladatai. , kiegészítve a várostervező és szerkezettervező irodák térségét az egész ország területén jelentős igény van az építészmérnök alapdiplomával rendelkező szakemberekre. Amennyiben az alapképzés kiegészül a műszaki tanári szakiránnyal. , úgy a szakoktatás területe is megnyílik bizonyos határok között. Mivel Pécshez a legközelebb Budapesten. , Győrben és Debrecenben működik hasonló műszaki alapképzés a pécsi képzés áttöri a regionális határokat és országos hatásúvá válik mind a képzés. , mind pedig a végzett hallgatók fiatal szakemberek elhelyezkedése foglalkoztatása terén. Intézményünk eddigi közel 30 éves gyakorlatában hallgatóinknak sohasem voltak elhelyezkedési problémái. , akár a kezdeti 30-40 fővel induló. , akár a 120-130 főre növekedő létszám. , akár pedig napjaink 60-70 főre csökkenő hallgatói tömege esetében. A széles foglalkoztatási skála. , valamint a jelenben már megvillanó európai térség elhelyezkedési lehetőségei - főként a jövőt illetően - további motivációkat gerjesztenek a végzős fiatalok számára. , így a pécsi iskolából kirajzó építészmérnökök tekintetében is. Az alapképzésünk végzős hallgatói. , ha 4-5 év múlva is - a társadalmi igények alapvető megváltozását kivéve - biztonsággal képesek lesznek elhelyezkedni a szakmájukban.

Elérhetőségek: