Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Építőmérnöki

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Műszaki és Informatikai Kar
Képzésterület: 
Műszaki
Képzés neve: 
Építőmérnöki
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
8
Irányszám: 
ANA, ANK: 5<75 ALA, ALK: 5<40
Teljes költség: 
230 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

matematika kötelező,és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:
elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek,
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel).
A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:
bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek,informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek,környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek,mezőgazdaság ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek.

Szakfelelős: 
Dr. Csébfalvi Anikó
Képzés célja: 

Az építőmérnök BSc képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező alapdiplomás építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására és bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően a szakmai kamarák elvárásainak teljesítésével megszerezhető. Az új, 240 kredit rendszeren alapuló (8 féléves) „építőmérnök” alapképzés kiváltja a korábbi építőmérnöki főiskolai szintű képzéseket.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

www.felvi.mik.pte.hu Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítványTöbbletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

Szakirányok és specializációk: 

mérnöki építmények

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Építőmérnök (Civil Engineering)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Kellő szakmai gyakorlat után tervezői jogosultság az elvégzett ágazat és szakiránynak megfelelően. Kellő szakmai gyakorlat után tervezői jogosultság a többi ágazat és szakirány tekintetében. Műszaki vezetői tevékenység az építőmérnöki szakma teljes területén. Építési műszaki ellenőri tevékenység az építőmérnöki szakma teljes területén. Építési. , fenntartási és üzemeltetési. , vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátása az építőmérnöki szakma teljes területén. Településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzatok területén. Egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldása az elvégzett ágazat és szakiránynak megfelelően. Irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködés bonyolultabb tervezési munkákban. Kellő tanulmányi eredmény és/vagy felvételi vizsga után részvétel az MSc képzésben.

Elérhetőségek: 

PTE Műszaki és Informatikai Kar
Építőmérnök Tanszék/ Műszaki és Smart Technológiák Intézet
palne.schreiner.judit@mik.pte.hu
fulop.attila@mik.pte.hu