Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Építőművészet

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Műszaki és Informatikai Kar
Képzésterület: 
Művészet
Képzés neve: 
Építőművészet
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
ANA, ANK: 5<40
Teljes költség: 
550 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Gyakorlati vizsga

Szakfelelős: 
Dr. Heidecker Adél
Képzés célja: 

Az építőművészet alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, építészeti projektek menedzselésében elsősorban a művészi igényességet igénylő feladatok megoldásában - irányítás mellett - részfeladatokat látnak el. Tervezési jogosultsághoz nem kötött területeken önállóan is tevékenykedhetnek. A képzés célja továbbá, hogy a megszerzett ismeretek alapul szolgáljanak a továbbtanulásra a mesterképzésben, illetve egyéni vagy szervezett továbbképzéseken.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

 www.felvi.mik.pte.hu  Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása 

Szakirányok és specializációk: 

Ezen a képzésen nincs szakirány.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Építőművész (Architectural Artist)
Elérhetőségek: 
További információk/Megjegyzés: 

A pécsi képzés különlegességeA karon folyó képzés nappali formában indul. A kiscsoportos foglalkozások, a műhely jellegű képzés eredményeképpen komplex feladat-megoldási folyamatok alakulnak ki a konzultációkon. A „pécsi” mesterek, a szakma nagy öregei, és nemzetközi diplomával és gyakorlattal rendelkező fiatal oktatók tudása adják a műhely „pollackos” hangulatát és nemzetközi hírnevét.