Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

esztétika mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
esztétika mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N:kb. 5 fő; L: kb. 5 fő
Teljes költség: 
247 500 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A szóbeli felvételi vizsga szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, tételhúzással és kötetlen beszélgetéssel, melynek célja a jelentkező eddigi szakmai életútjának, érdeklődésének, ismereteinek, fejlődési lehetőségeinek megismerése. A szóbeli vizsga tárgyköreit és olvasmánylistáját a Kar a honlapján közzéteszi.

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, kultúra- és médiatudományi ismereteik birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi kulturális és művészeti világ áttekintésének, leírásának és értelmezésének a feladatára, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Képesek arra, hogy párbeszédbe bocsátkozzanak és együttműködjenek a saját szakmai közösségükön kívüli szakmai közösségekkel vagy a kultúra területén dolgozó egyéb csoportokkal. A rendszerezett ismereteiket probléma- és kontextusérzékenyen tudják mozgósítani különböző helyzetekben a humán kultúra területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az esztétika szakot azoknak ajánljuk, - akik fogékonyak a művészetekre, de nem biztos, hogy művészek akarnak lenni- akik művészek akarnak lenni és fogékonyak a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre- akiket érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és történelmi változások- akik kíváncsiak a nagy elméletekre, azok cáfolataira- akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni - és akik elgondolkodnak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

AA) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak. Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Egyéb, elsősorban bölcsész képzési területen szerzett diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy elismerhető legyen a korábbi tanulmányok alapján minimálisan  20 kredit a bölcsészettudományi alapképzési szakok ismeretköreiből, továbbá középfokú (B2), komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből. 

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: szemeszterenként 4 alkalom, péntektől szombat délig  Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

-          esztétikatörténet, művészetfilozófia 5-15 kredit;-          művészetelméletek 5-15 kredit;-          ágazati esztétikák 20-30 kredit;-          szakszöveg- és műértelmezés 15-25 kredit;-          művészeti kritika 5-15 kredit;-          szakszöveg írás, kritikaírás, kreatív írás 10-20 kredit;-          vizuális kultúra 10-20 kredit.A képzésben olyan általános elméleti és módszertani ismeretek szerezhetők, amelyek arra szolgálnak, hogy párbeszédbe állítsák a hagyományos elméleti és történeti bölcsészismereteket a kulturális és művészeti világ számára és a közösség számára fontos kérdésekkel.A személyes képességeknek és érdeklődésnek leginkább megfelelő, szakterület műveléséhez alkalmas, a kultúra- és művészetértés, a kreatív írás, a művészetértelmezés és a művészeti kritika különböző változatainak elsajátításához, megértéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez a képzés részeként a felsőoktatási intézmény által ajánlott speciális programok választhatók.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles esztétika szakos bölcsész (Aesthetician)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A Pécsett végzettek jelentős arányban helyezkedtek el a különböző közművelődési intézményekben; a nyomtatott és elektronikus sajtóban; szerkesztői munkát végeznek rádióknál és televízióknál, irodalmi, kulturális folyóiratoknál; közgyűjtemények, galériák, múzeumok munkatársai, kurátorai, művelődési egyesületek, alapítványok, civil szervezetek vezetői lettek; vagy kutatóként, oktatóként a tudományos életben, a felsőoktatásban találták meg a helyüket - ahogyan a pécsi Esztétika Tanszéke tanárai is.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel./Fax.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.btk.pte.hu
Tanszéki honlap: http://www.esztetika.btk.pte.hu/