Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
Zeg L:20<30
Teljes költség: 
100000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A kar által meghirdetett feltételek szerint.

Szakfelelős: 
Prof. Dr. Bódis József
Képzés célja: 

Olyan etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens képzése, aki korszerű ismeretei segítségével hatékonyan képes közvetíteni a problémák megoldása során a többségi társadalom és a roma/cigány/cigány kisebbség között, illetve tevékenységével az adott szakterületen mindenkor elősegíti a célpopuláció egészségmagatartásának fejlesztését, hozzájárul betegségeinek megelőzéséhez, egészségkárosodásainak megszüntetéséhez.

Képzési jellemzők: 

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 90 kredit. A képzés törzsanyaga öt modulból tevődik össze, amelyek az etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens szakirányú továbbképzés keretén belül oktatásra kerülő tantárgyakat foglalják magukba.

Főbb tárgyak: 

Társadalomtudományi ismeretek tanulmányi területA törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató korszerű alapozó társadalomtudományi ismeretekre tegyen szert, melyeknek birtokában mindazon területeken képes lesz elősegíteni a többségi társadalom és a kisebbség kapcsolatát, ahol integrációs problémák illetve egészségkárosító hatások működnek. A képzés speciális pedagógiai, egészségszociológiai, szociálpolitikai ismeretanyaga hivatott felkészíteni a hallgatót a fentiekben említett kompetenciákra.Roma/cigány népismeret tanulmányi területA törzsanyag-rész célja a hallgató megismertetése a magyarországi kisebbségek eredetével, történetével, kulturális sajátosságaival, a jelenkor magyar társadalmában elfoglalt helyzetével, problémáival.Medicinális tanulmányi területA törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató a kisebbség egészségmegőrzésének, betegségmegelőzésének vonatkozásában korszerű ismeretekre tegyen szert, melyeknek birtokában képes az egészség fogalmát értelmezni, befolyásoló tényezőit megfigyelni, az egészséget, mint értéket közvetíteni a kisebbség számára, illetve tevékenysége során közreműködni az említett kisebbség egészségmegőrzésében, betegségeik esetén kapcsolatot tartani az ellátó team és a rászorultak között. Kommunikáció-konfliktuskezelés tanulmányi területA törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató a tantárgyak ismeretanyagának birtokában képes legyen empátiás viselkedést tanúsítani a kisebbségi közösség tagjaival szemben, kölcsönösen figyelembe véve a realitásokat, illetve az adott területeken esetlegesen kialakuló krízishelyzetekben hatékonyan közvetítsen a többségi társadalom képviselői és a kisebbség közöttNyelvi tanulmányi területA törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató a képzés során olyan nyelvi ismeretanyagot sajátítson el iskolai, illetve egyéni felkészüléssel, melynek segítségével adott munkaterületen dolgozva képes lesz a mindennapi élet helyzeteiben, illetve speciális esetekben kapcsolatot tartani a kisebbség tagjaival, közvetíteni a többségi társadalom intézményes elvárásait a kisebbség anyanyelvén.

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Etnikai kisebbségi egészségfejllesztő referens
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Közoktatásban. , ahol óvodapedagógusi. , tanítói. , tanári. , gyógypedagógusi. , kollégiumi nevelői. , szociálpedagógusi. , könyvtárosi. , szakoktatói munkájuk során szakmai és pedagógusi ismereteiket kiegészítve a roma/cigány kisebbségi körbe sorolható egészségfejlesztését. , integrálását szolgálják.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Kiket várunk? Bármely egészségügyi egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel illetve egyéb, felsőfokú humán jellegű szakon szerzett szakképzettséggel rendelkező, etnikai kisebbségi csoporttal foglalkozó vagy foglalkozni kívánó érdeklődőt.