Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

festőművész

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Művészeti Kar
Képzésterület: 
Művészet
Képzés neve: 
festőművész
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
10
Irányszám: 
20
Teljes költség: 
600 000
Képzési mátrix: 
Egységes, osztatlan képzés(O), Nappali, Államilag támogatott
Egységes, osztatlan képzés(O), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Érettségi bizonyítvány, valamint a képzőművészeti szakközépiskolák tudásanyagának megléte

Szakfelelős: 
Somody Péter DLA tanszékvezető egyetemi tanár
Képzés célja: 

A festőművész képzés célja a vizuális művészetek terén alkotó szakemberek felkészítése, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Az oktatás többféle módon segíti a szuverén látásmód és a saját szemlélet kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Alkalmassági vizsga: A festő szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány-, szín- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (rajz, festmény, lehetőleg színes munkák). Ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is. Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm). Gyakorlati felvételi vizsga A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, szín- és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján. A felvételizők hozzanak magukkal minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot, a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb. a festéshez: akvarellt, temperafestéket vagy más vizes alapú festéket, ecsetet stb. (olajfestéket ne hozzanak) a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei: akt tárgyi környezettel, rajz fejtanulmány festés kreatív feladat (rajz, festés vagy kollázs) Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei: művészettörténet (írásbeli teszt) otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, festés, fotó, kollázs, stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben Ajánlott irodalom: Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. képzőművészeti folyóiratok FELVÉTELI VIZSGATÁRGYAK ÉS PONTSZÁMOK A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség. Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg Gyakorlati vizsga:200 pont Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 70 pont akt tárgyi környezettel, rajz 0-25 pont fejtanulmány festés 0-25 pont kreatív feladat 0-20 pont Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja. Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont művészettörténet (írásbeli teszt) 0-20 pont otthoni munkák bemutatása 0-55 pont pályaalkalmassági beszélgetés 0-55 pont

Főbb tárgyak: 

rajz-festészet, művészeti anatómia és térábrázolás, színtan, ábrázoló geometria, művészettörténet,filozófia, esztétika

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles festőművész
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A diploma hasznosítási területei: alkotó. , kiállító festőművész A diploma birtokosa jogosult pályázni DLA (művészeti doktori) képzésre. , jogosult festészeti tervező és kivitelező munka vállalására. , valamint sikerrel pályázhat szakmai társaságok. , egyesületek. , érdekvédelmi szervezetek tagságára. Jártasságot szerezhetnek még plakát-. , kiadvány-. , könyv-. , reklámtervezésben. , rézkarc. , litográfia. , szitanyomat készítésben. , fotó. , számítógépes grafika és animáció. , látványtervezés. , multimédia. , videó munkák készítésében. , művészeti szakkör vezetésében.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Telefon: +36(72)501-500 / 22825
E-mail: hajnal@art.pte.hu