Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Fitness, wellness és táplálkozás terapeuta

k, 2015/10/06 - 10:04 -- Goldbach Julianna
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Sporttudomány
Képzés neve: 
Fitness, wellness és táplálkozás terapeuta
Aktiválva: 
A képzés elérhető
A képzés kódja: 
FWTT
Képzési idő (félév): 
2
Irányszám: 
Pécs L:20<30
Teljes költség: 
130000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Orvos és egészségtudomány, sporttudomány és pedagógusképzés képzési területén szerzett egyetemi, főiskolai, vagy azzal egyenértékű felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkezőket.

Képzés célja: 

A képzés célja, olyan korszerű elméleti, szakmai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező fitness, wellness és táplálkozás terapeuták képzése, akik naprakész specifikus tudásuk birtokában képesek az egészségtelen életmóddal összefüggő károsodások és /vagy sportsérülések utáni rehabilitációs folyamatokban, illetve az életmódot változtatni kívánók irányításában való aktív, hatékony részvételre. A fitness, wellness és táplálkozásterapeuta képes egyénre szabott fittségi, életmód, egészségfejlesztő, wellness valamint táplálkozási tanácsadásra, illetve egyénre szabott fittségi fejlesztő, egészségfejlesztő wellness programok kidolgozására, megszervezésére, levezetésére, terápiás étrend kialakítására. Elméletorientált gyakorlati és módszertani tudása képessé teszi arra is, hogy az egészséget, a jó közérzetet, az életminőséget javítandó, masszázs és mozgásterápiák, spa kezelések, diétás és egyéb fizioterápiás kezelések valamint stresszoldó technikák alkalmazásával álljon a kliensek szolgálatára.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A kar által meghirdetett feltételek szerint.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 2 szemeszter. A képzés levelező munkarendben, szemeszterenként 4-5 alkalommal történik.

Főbb tárgyak: 

Alapozó ismeretkörök: medicinális ismeretek (anatómia, élettan, kórélettan), egészségfejlesztés, népegészségtan. Szakmai törzsanyag: rekreáció elmélet, edzéselmélet- rekreációs edzéselmélet, preventív táplálkozás- sporttáplálkozás, fizioterápiás alapismeretek.Differenciált szakmai ismeretek::fitness, wellness elmélete és gyakorlata, dietetika, betegség-specifikus fizioterápia, wellness masszázsformák, stresszoldó és relaxációs technikák, mozgásterápiák, spa kezelések, diétás és egyéb fizioterápiás kezelések.

Szakirányok és specializációk: 

-

Elhelyezkedési lehetőségek: 

A fitness, wellness és táplálkozás terapeuta képzés keretében megszerzett ismeretek és készségek jól alkalmazhatók az egészségturizmus valamennyi területén, gyógy- és wellness szállodákban, gyógy- és termálfürdőkben. Ezekben az intézményekben a végzettek alkalmassá válnak felső- és középszintű vezetői vagy tanácsadói munkakörök betöltésére.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, a képzés indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a kar weboldala tartalmazza. A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.