Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

fizioterápia MSc

k, 2015/09/22 - 13:20 -- Goldbach Julianna
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
Fizioterápia MSc
Aktiválva: 
A képzés elérhető
A képzés kódja: 
FizioMSc
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
NA:7<8, NK:3<5, LA:4<5, LK:3<20
Teljes költség: 
NK: 400000. , LK: 400000
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

- gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta főiskolai, vagy BSc végzettség- felvételi szakmai elbeszélgetés

Képzés célja: 

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a nemzetközi irányelvek alapján hazai irányelvek és protokollok adaptálására, evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Képesek a legújabb szakterületi tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejlesztésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű gyógytornász szak.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 3 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) - a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 12 kredit - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit A szakmai jellemzők A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:- alapozó egészségtudományok 2-4 kredit;- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit;- egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;- elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit;- fizioterápia és mozgástudományok 30-35 kredit. Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges bármely olyan élő nyelvből, amelyen a fizioterápiának tudományos szakirodalma van. A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai klinikai gyakorlat a képzés harmadik félévében egészségügyi intézményben mozgásszervi, légzési, keringési, neurológiai vagy egyéb klinikai területen, felügyelet mellett végzett önálló szakmai munkavégzés. 

Főbb tárgyak: 

Főbb tantárgycsoportok: Emelt szintű természettudományi alapozó ismeretek: (bio)fizikai, biomechanikai ismeretek, idegélettani ismeretek, kutatás-módszertani ismeretek, klinikai pszichológiai ismeretek. Társadalomtudományi alapozó ismeretek: jogi ismeretek, intézményvezetési és igazgatási ismeretek, minőségbiztosítási ismeretek, tanulás-, tanítás-módszertani, pedagógiai ismeretek. Egészségtudományi alapozó ismeretek: kiegészítő táplálkozástudományi ismeretek, motoros kontroll és motoros tanulás ismeretei. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: Emelt szintű gyógyszertani ismeretek, komplex mozgásszervi klinikai ismeretek, emelt szintű neurológiai klinikai ismeretek, neurológiai fejlesztő eljárások ismerete, emelt szintű kardiorespiratórikus klinikai ismeretek, alkalmazott terhelés-élettani ismeretek, emelt szintű rehabilitációs és gyógyászati segédeszköz-ellátási ismeretek, emelt szintű specifikus mozgásszervi és neurológiai képalkotó diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai ismeretek, fizioterápiás differenciáldiagnosztikai ismeretek, evidencián alapuló aktív mozgásterápiás módszerek klinikai alkalmazása és tudományos háttere, evidencián alapuló passzív - manuális módszerek klinikai alkalmazása és tudományos megközelítése, klinikai neuropszichológiai ismeretek. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei, differenciált szakmai ismeretek: elektro- és egyéb fizioterápiás gyógymódok klinikai alkalmazása és tudományos megközelítése; mozgáskoordinációt és propriocepciót fejlesztő eljárások gyakorlati és tudományos ismeretei; terhelhetőséget fejlesztő módszerek klinikai alkalmazása és tudományos ismeretei; integrált klinikai gyakorlat, alkalmazott kutatás; intenzív terápia, kardiorespiratórikus rehabilitáció és neurológia a csecsemő- és gyermekgyógyászatban; sportfizioterápiás, ergoterápiás és gyógypedagógiai ismeretek.

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles fizioterapeuta
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Betegellátás, oktatás, kutatás területén lehet elhelyezkedni.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 1. tel.: (72) 251-146; fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.