Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

A Gyógyszerésztudományi Karon elérhető ösztöndíjak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Ösztöndíjak, támogatások a GYTK-n:

Intézményi, szakmai tudományos ösztöndíj

A tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás.

Demosntstrátori Ösztöndíj:

Demonstrátori ösztöndíjra az pályázhat, aki:


  • 3,5 feletti tanulmányi átlaggal rendelkezik az elmúlt 2 félévben,
  • legalább egy féléven keresztül részt vett valamelyik intézet vagy klinika oktatási tevékénységében, és
  • az elmúlt két tanulmányi év során előadást tartott a PTE ÁOK TDK valamelyik konferenciáján/rendezvényén.

A pályázatot évente egyszer lehet beadni, a beadási határidő október 1.

A pályázókat a TDK Elnöksége értékeli és ezek alapján dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. A díjazottak egy tanéven át havi ösztöndíjban részesülnek, amelynek összegét a Dékán határozza meg.

Az értékelés részletes szempontjai és további részletek a TDK SzMSz 3. sz. mellékletében (21. oldal) olvashatók.

Kollégiumi díjtámogatás felvételizőknek

Részletes leírás, bővebb információ az alábbi linkre kattintva érhető el.

Köztársasági Ösztöndíj

Olyan ösztöndíj, melyre azon nappali tagozatos diákok pályázhatnak, melyeknek kiemelkedő tanulmányi eredményei vannak, illetve szakmai területen kimagasló munkát végeznek.

Polgármesteri Ösztöndíj

Jogosultak a teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott, pécsi állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező magyar nemzetiségű hallgatók.

Nemzeti Kiválóság Program

Részletes információk és pályázati adatlapok az alábbi linken érhetők el:

http://nemzetikivalosag.hu/web/guest/osztondijak

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 10 hónap, melyből 8 hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), 2 hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek. A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a KIH ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően.

A résztvevők szakmai fejlődését a program teljes időtartamában mentorok segítik.

További info:

http://www.kozigosztondij.gov.hu/

A Tehetséggondozási Csoport által meghirdetett ösztöndíjak

Szinapszis Ösztöndíj

A Tehetséggondozási Csoport pályázata révén elérhető ösztöndíj olyan tehetséges hallgatók részére, akik szakkollégistaként részt vesznek a SZINAPSZIS tehetségsegítő program hallgatómentori feladatainak ellátásában, közreműködnek a gimnazisták egyetemünkre vonzásában.

Átütő Tehetségek Ösztöndíj

A kiemelkedő művészeti, tudományos és sporttevékenység elismerése szolgáló ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért hallgatók kaphatják, akik:

  • kiemelkedő művészeti vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették a PTE hírnevét;
  • a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát;
  • tehetséggondozásról szóló kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon keresztül népszerűsítik a tehetségügyet.

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjában részt vevő hallgatók részére szóló, pályázat alapján, egy naptári évre, havonta folyósított juttatás. Ebben az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

További info:

http://tehetseg.pte.hu/

forrás: http://felvi.gytk.pte.hu