Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

gyógyszerismertető

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
gyógyszerismertető
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
2
Irányszám: 
Pécs L:20<30, Szhely: 20<30
Teljes költség: 
130000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A kar által meghirdetett feltételek szerint.

Szakfelelős: 
Prof. Dr. Bódis József
Képzés célja: 

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jelentkezőknek széleskörű egészségügyi, intézményi, hálózati és gyógyszer ismereteket nyújtson. Mindezeken túlmenően a jó kapcsolatteremtő készség kialakítására is hangsúlyt helyez a képzés.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Orvos- és egészségtudomány képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel, vagy legalább alapképzésben szerzett biológus, illetve vegyész oklevéllel, vagy a fentieknek megfeleltethető korábbi képzési rendszerben szerzett oklevéllel rendelkezőket.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 2 szemeszter. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60 kredit. A képzés levelező munkarendben szemeszterenként 3-4 alkalommal történik.

Főbb tárgyak: 

Gyógyszerpiaci elméleti ismeretek: 15 kredit (A magyar egészségügy rendszere. Az egészségügyi finanszírozás rendszere. Gyógyszertörvény alapfogalmai. A magyar gyógyszerpiac. A gyógyszerismertetői tevékenység alapjai. Etikus gyógyszer - kommunikáció) A gyógyszerismertetői tevékenység alapjai: 15 kredit (Munkatervezés, munkarend és időgazdálkodás. Adminisztráció. Marketing - medical ismeretek. Rendezvényszervezés. Klinikai vizsgálatok.) Gyógyszerismertetői tevékenység a gyakorlatban: 10 kredit (A gyógyszer - kommunikáció technikái. Jelentési rendszere) Kommunikáció: 10 kredit (Aktivitás a gyógyszerpiacon: Álláskeresés, önmotiváció) Szakdolgozat: 10 kredit Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

Szakirányok és specializációk: 

A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók az arra irányuló feltételek teljesítése esetén a kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, illetve a mester fokozat lehetővé teszi, hogy a hallgatók a kar doktori képzésében vegyenek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD) szerezhetnek.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Gyógyszerismertető
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az utóbbi időben egyre nagyobb szerep jut az egészségügy működésében a piaci szemléletnek világszerte, mely események alól hazánk sem kivétel. A számos hazai és nemzetközi gyógyszeripari és gyógyászati termékeket forgalmazó cég egyre jelentősebb számban hoz a piacra újabbnál újabb termékeket, melyek között az egészségügyi személyzetnek az eligazodás egyáltalán nem könnyű.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu weboldal tartalmazza.A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.