Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Hulladékgazdálkodási műszaki szakember

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Műszaki és Informatikai Kar
Képzésterület: 
Műszaki
Képzés neve: 
Hulladékgazdálkodási műszaki szakember
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
2
Irányszám: 
10<20
Teljes költség: 
195 000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvétel feltétele:

A képzésben műszaki (kivéve mérnök szakképzettség), természettudományi, agrár, valamint speciális gazdasági képzési területen, legalább alapszakon szerzett végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

Szakfelelős: 
Dr. Kiss Tibor
Képzés célja: 

A szakirányú továbbképzés általános célja, a hulladékgazdálkodás szakterületei számára olyan műszaki szakemberek képzése, akik a célirányos objektumok működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik, továbbá képesek a szakterülethez kapcsolódó projektek, fejlesztések kezdeményezésére, megtervezésére és azok megvalósításának irányítására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Hulladékgazdálkodási műszaki szakember
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A megszerzett képzettség hasznosítási területei

A továbbképzési szakon megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a műszaki szakemberek alkalmassá válnak:

települések, vagy a kisebb régiók érdekében a szakterület szempontjainak, lehetőségeinek felismerésére és a problémák, valamint a szükséges teendők integrált megfogalmazására
hulladékgazdálkodási cégek bármely műszaki munkakörének ellátására
települések hulladékgazdálkodási feladataihoz műszaki támogatásra önkormányzati szférában
települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben és magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási, ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, szakigazgatási feladatok ellátására, menedzselésére és szaktanácsadásra
a hulladékgazdálkodás infrastrukturális erőforrásainak kiválasztására, azok ésszerű kihasználására, fejlesztésére és fenntartására
engedélyezési eljárásokban való részvételre hulladékgazdálkodási területet érintő beruházások során
hulladékgazdálkodási eljárások (technológiák, műveletek, berendezések, készülékek) kiválasztásához, tervezéséhez, teszteléséhez, beüzemeléséhez, üzemviteli beavatkozásokhoz szükséges műszaki szakemberi szerepek ellátására
környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésének kezdeményezésére és működtetésére, környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok megvalósításában való műszaki szakemberi közreműködésre
hulladékgazdálkodási érintettségű projektek pályázataiban és lebonyolításában történő szakmai részvételre
különböző szakterületek közötti koordinációra, így megalapozott, körültekintő hulladékgazdálkodással kapcsolatos vélemények megfogalmazására, döntéselőkészítői szerepkör betöltésére.

Elérhetőségek: 

PTE  Műszaki és Informatikai Kar Mérnöki és Smart Technológiák Intézet/Környezetmérnöki Tanszék Dolgosné Dr. Kovács Anita kanita@mik.pte.hu korny@mik.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a hulladékgazdálkodás speciális szakterületei számára képzett szakemberek kibocsátása, akik a célirányos objektumok működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik.