Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Hulladékgazdálkodási szakmérnök

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Műszaki és Informatikai Kar
Képzésterület: 
Műszaki
Képzés neve: 
Hulladékgazdálkodási szakmérnök
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
2
Irányszám: 
10<20
Teljes költség: 
195 000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvétel feltétele:
A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A képzésben okleveles gépészmérnökök, mezőgazdasági gépészmérnökök, műszaki menedzserek, agrármérnökök, okleveles kertészmérnökök, okleveles gazdasági mérnökök, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnökök, mező-gazdasági mérnökök, kertészmérnökök, növénytermesztési mérnökök, állattenyésztési mérnökök, gazdasági mérnökök, környezetgazdálkodási agrármérnökök, tájgazdálkodási mérnökök, illetve üzemmérnökök, továbbá az alapképzésben (BSc) végzett gépészmérnökök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökök, mezőgazdasági mérnökök, kertészmérnökök, növénytermesztési mérnökök, állattenyésztési mérnökök, gazdasági és vidékfejlesztési agrár-mérnökök, valamint környezetgazdálkodási agrármérnökök vehetnek részt.

Szakfelelős: 
Dr. Kiss Tibor
Képzés célja: 

A szakirányú továbbképzés általános célja, a hulladékgazdálkodás szakterületei számára olyan szakmérnökök képzése, akik a célirányos objektumok működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik, továbbá képesek a szakterülethez kapcsolódó projektek, fejlesztések kezdeményezésére, megtervezésére és azok megvalósításának irányítására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Hulladékgazdálkodási szakmérnök
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A továbbképzési szakon megszerzett ismeretek. , kompetenciák birtokában a szakmérnökök alkalmassá válnak:
A továbbképzési szakon megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakmérnökök alkalmassá válnak:

települések, vagy a kisebb régiók érdekében a szakterület szempontjainak, lehetőségeinek felismerésére és a problémák, valamint a szükséges teendők integrált megfogalmazására
hulladékgazdálkodási cégek bármely műszaki munkakörének ellátására
települések hulladékgazdálkodási feladataihoz műszaki támogatásra önkormányzati szférában
települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben és magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási, ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, szakigazgatási feladatok ellátására, menedzselésére és szaktanácsadásra
a hulladékgazdálkodás infrastrukturális erőforrásainak kiválasztására, azok ésszerű kihasználására, fejlesztésére és fenntartására
engedélyezési eljárásokban való részvételre hulladékgazdálkodási területet érintő beruházások során
hulladékgazdálkodási eljárások (technológiák, műveletek, berendezések, készülékek) kiválasztásához, tervezéséhez, teszteléséhez, beüzemeléséhez, üzemviteli beavatkozásokhoz szükséges szakmérnöki szerepek ellátására
környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésének kezdeményezésére és működtetésére, környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok megvalósításában való szakmérnöki közreműködésre
hulladékgazdálkodási érintettségű projektek pályázataiban és lebonyolításában történő szakmai részvételre
különböző szakterületek közötti koordinációra, így megalapozott, körültekintő hulladékgazdálkodással kapcsolatos vélemények megfogalmazására, döntéselőkészítői szerepkör betöltésére.

Elérhetőségek: 

https://mik.pte.hu/hulladekgazdalkodasi-szakmernok--muszaki-szakember-1
PTE MIK Mérnöki és Smart Technológiák Intézet/Környezetmérnöki Tanszék
korny@mik.pte.hu
Dolgosné Dr. Kovács Anita
tanszékvezető
kanita@mik.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a hulladékgazdálkodás speciális szakterületei számára képzett szakmérnökök kibocsátása, akik a célirányos objektumok működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik.