Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

ifjúsági tanulmányok

h, 2014/10/06 - 10:58 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
ifjúsági tanulmányok
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
15-40
Teljes költség: 
130 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

-

Képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan képesek közreműködni és szakmailag segíteni a civil, a gazdasági és az állami szféra ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, feladatait. A képzésben részt vevők felkészülnek az ifjúságot érintő társadalmi és gazdasági folyamatok megismerésére, értelmezésére, a változások követésére. Inter- és multidiszciplináris ismereteket szereznek az ifjúság, mint speciális és differenciált társadalmi réteg értékvilágáról, értékbeállítódásáról. A megszerzett integrált tudás, valamint a szakmák és ágazatok közötti tájékozottság segítségével és alkalmazásával mozgósítani képesek szellemi és anyagi-fizikai erőket az ifjúság aktivitásának, lehetőségeinek, sikeres életútjának megteremtéséhez.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával. A felvételhez szükséges a szakmai tapasztalat. A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

Képzési jellemzők: 

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

Elhelyezkedési lehetőségek: 

Munkája során az ifjúsági tanulmányok szakértője stratégiatervezésben. , ifjúságszakmai eszközrendszerek fejlesztésében. , hatékonysági mérésében. , ellenőrzésében tevékenykedik. , így nemzetközi. , regionális. , nemzeti. , helyi szintű államigazgatási. , önkormányzati. , szakintézményi és civil színtereken használható. , mint tanácsadó. , felelős ügyintéző. , szakmai koordinátor. , a civil szerveződések. , egyesületek és a nem szervezett ifjúság körében segítő. , fejlesztő. Mind az ifjúságügyi munkában. , s mind az ifjúsági munkában dolgozók számára releváns.Az ifjúsági szervezetek vezetői. , a települési önkormányzatok mellett. , térségi társulásokban ifjúsági referensi munkát végzők. , ifjúsági házakban. , gyermekintézményekben. , integrált közösségi szolgáltató térben dolgozók projektvezetők. , ifjúsági bírók. , ügyészek. , rendőrök. , katonatisztek. , szociális munkások. , vidékfejlesztő társulásokban szakértő-tervezők. , agrármérnökök. , oktatási szakemberek. , kulturális menedzserek. , szabadidő- közösségszervezők. , közösségfejlesztők. , a nemzetközi ifjúsági programokban dolgozók. , diákönkományzatok felnőtt segítői. , civil szervezetek aktivistái tudják hasznosítani a képzést.

Elérhetőségek: 

Kari elérhetőség:
www.feek.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával. A felvételhez szükséges a szakmai tapasztalat. A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!