Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

komplex rehabilitációs mentor

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
komplex rehabilitációs mentor
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
Zeg L:20<30
Teljes költség: 
130000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A kar által meghirdetett feltételek szerint.

Szakfelelős: 
Dr. Nagy Janka Teodóra
Képzés célja: 

Olyan komplex rehabilitácós mentorok képzése, akik felkészültek a komplex rehabilitáció által támasztott feltételeknek. A képzésben résztvevők váljanak képessé az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére, az egyén társadalomba történő integrálására, reintegrálására a komplex rehabilitáció kapcsán felmerülő lehetőségek felhasználásával, alkalmazásával. A képzésben résztvevőket képessé kell tenni - már korábban megszerzett ismereteikre, kompetenciáikra, készségeikre alapozva, azok fejlesztésével és bővítésével - az igényeknek, szükségleteknek a komplex rehabilitáció szakmai feladatainak megfelelő tevékenység hatékony végzésére.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele  A következő alapképzési szakokon szerzett BA, vagy azzal egyenértékű oklevél:szociális munka, szociálpedagógia, gyógypedagógia, tanító, andragógia, pedagógia, pszichológia, diplomás ápoló, védőnő, egészségnevelő, valamint legalább 6 hónapos szakmai gyakorlat.A fent felsorolt oklevéllel rendelkező minden jelentkezőt szívesen várunk aki a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs koordinációjával, ügyintézésével, tanácsadásával, képzésével, érdekképviseletével foglalkozik, és ismereteit bővíteni szeretné,  illetve érdeklődik e terület iránt.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 3 félév.
Képzés hely: Zalaegerszeg

Főbb tárgyak: 

I. Alapozó képzés: Társadalompolitika, Rehabilitációs jog, A komplex rehabilitáció alapjai, Készségfejlesztő tréning I., Államháztartástan, Munkaerő-piaci ismeretek.II. Szakképzési tárgyak: Orvosi rehabilitáció, Mentális rehabilitáció, Pedagógiai rehabilitáció, Foglalkozási rehabilitáció és diagnosztikai eljárások, Szociális rehabilitáció, A rehabilitáció tárgyi környezete, Egyéni rehabilitációs terv készítése, Készségfejlesztő tréning II., Komplex gyakorlat, Gyakorlat feldolgozó szeminárium, Szupervízió.

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Komplex rehabilitációs mentor
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Szociális foglalkoztató. , alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek, speciális iskolák, szakiskolák, a megváltozott munkaképességű személyek érdek képviseleti-, érdekvédelmi szervezetei, egészségügyi és szociális intézmények.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu weboldal tartalmazza.A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.