Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

komplex rehabilitációs mentor szakirányú továbbképzési szak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
komplex rehabilitációs mentor szakirányú továbbképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
10<25
Teljes költség: 
150 000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

-

Szakfelelős: 
Dr. Nagy Janka Teodóra PhD. főiskolai tanár
Képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik képesek megfelelni a komplex rehabilitáció keretei között megfogalmazott új igényeknek, kihívásoknak. A képzés elsődlegesnek tartja a rehabilitációs ismeretek komplex alapokra és az integrált ellátásokra épülő bővítését, az orvosi, foglalkozási, mentális, pedagógiai és szociális rehabilitációs ismeretek integrációját.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Társadalomtudomány, orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány, pedagógusképzés képzési területen szerzett alapszakos diploma vagy főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség, szakképzettség,vagy bármely alapképzési szakon szerzett BA, illetve azzal egyenértékű diploma és legalább 1 éves szakmai gyakorlat. Felvételi elbeszélgetés.

Képzési jellemzők: 

Célja továbbá, hogy a résztvevők képessé váljanak az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére, az egyén társadalomba történő integrálására, reintegrálására a komplex rehabilitáció kapcsán felmerülő lehetőségek felhasználásával, alkalmazásával. Alkalmasak legyenek a rehabilitációs járadékban részesülők, a megváltozott munkaképességű álláskeresők egyéni együttműködési programját segítő ellátás-szervezésére is.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
komplex rehabilitációs mentor
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A végzett szakember foglalkoztatható az ÁFSZ szervezetrendszerén belül a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs koordinációjával. , képzésével foglalkozó szakemberként. , ügyintézőként. , tanácsadóként; szociális foglalkoztatók munkatársaként; alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek munkatársaként; speciális iskolák. , szakiskolák oktatójaként; megváltozott munkaképességű személyek érdekképviseleti. , érdekvédelmi szervezeteinek munkatársaként; egészségügyi és szociális intézmények munkatársaként.

Elérhetőségek: 

PTE Illyés Gyula Kar