Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Környezetmenedzsment szaktanácsadó

h, 2014/10/06 - 10:58 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Műszaki és Informatikai Kar
Képzésterület: 
Műszaki
Képzés neve: 
Környezetmenedzsment szaktanácsadó
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
10<20
Teljes költség: 
195000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél műszaki. , természettudomány. , orvos- és egészségtudomány. , bölcsészettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen.

Szakfelelős: 
Dolgosné Dr. Kovács Anita
Képzés célja: 

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a környezetvédelem szakterületei számára képzett szakemberek kibocsátása, akik kiemelkedő tárgyi, technológiai tudással, naprakész szakmai és jogi információkkal, a környezetmenedzsment és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai, valamint nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismereteivel rendelkezve képesek a környezetvédelmi problémák menedzsment és jogi szemléletű megközelítésére, a szükséges teendők integrált megfogalmazására.A tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági, és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi őket a különböző környezetvédelmi problémák felismerésére, azok káros hatásainak mérséklésére, illetve megszüntetésére, a környezetre és a társadalomra egyaránt veszélyes káros hatások prevenciójára. A képzés lehetőséget ad a szakirányú műszaki ismeretek további szélesítésére, a szakmai szemlélet bővítésére, a környezettudatos gondolkodás fejlesztésére. A továbbképzésben kiemelt cél, a fentiekben említett biztos technológiai tudásra alapozott stratégiai gondolkodásmód, szervezői, kommunikációs és az együttműködési készség kialakítása, fejlesztése.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél műszaki, természettudomány, orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen. https://mik.pte.hu/kornyezetmenedzsment-szaktanacsado-1

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Környezetmenedzsment szaktanácsadó
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A továbbképzési szakon megszerzett ismeretek. , kompetenciák birtokában a szaktanácsadók alkalmassá válnak:
továbbképzési szakon megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szaktanácsadók alkalmassá válnak:

a különböző környezetvédelmi problémák felismerésére, azok káros hatásainak mérsékléséhez, illetve megszüntetéséhez, adott esetben azokat előre látva, a környezetre és a társadalomra egyaránt veszélyes káros hatásaik megelőzéséhez tanácsadásra
a különböző szakterületek közötti koordinálásra, többoldalú partnerség kialakítására, különös tekintettel, a hatóságokkal, a civil- és gazdasági szférákkal való kapcsolattartásra
olyan munkakörök betöltésére – akár egy környezetvédelemmel foglalkozó team tagjaként is –, ahol hasznosíthatják a környezeti szabályozással, környezeti kárértékeléssel, költség-haszon, illetve költséghatékonyság elemzéssel, környezeti hatásvizsgálattal, felülvizsgálattal, környezetvédelmi auditálással, környezeti szempontú technológiaértékeléssel, a vállalati környezeti teljesítmény értékelésével, a környezetközpontú irányítással, a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos ismereteiket
KIR-rendszerek üzemeltetésére, az ezzel kapcsolatos napi teendők ellátására, dokumentációjának kezelésére, környezeti elemek mérési adatainak feldolgozására, a modern menedzsment technikák alkalmazására, környezetvédelmi projektek kidolgozásában, koordinálásában, megvalósításában való közreműködésre, végrehajtói munkakörök betöltésére.

Elérhetőségek: 

PTE MIK Mérnöki és Smart Technológiák Intézet/Környezetmérnöki Tanszék Dolgosné Dr. Kovács Anitakorny@mik.pte.hu kanita@mik.pte.hu

További információk/Megjegyzés: