Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Környezetmérnöki

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Műszaki és Informatikai Kar
Képzésterület: 
Műszaki
Képzés neve: 
Környezetmérnöki
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
7
Irányszám: 
ANA, ANK: 5<35 ALA, ALK: 5<20
Teljes költség: 
230 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

matematika kötelező,és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek,közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel).
A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek,informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek,
környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek,mezőgazdaság ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlésismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek.

Szakfelelős: 
Dolgosné Dr. Kovács Anita
Képzés célja: 

Olyan korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a különböző területeken jelentkező környezeti ártalmak és károk lehetőség szerinti megelőzésére, felismerésére, csökkentésére és megszüntetésére.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

 www.felvi.mik.pte.hu  Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása 

Képzési jellemzők: 

https://felvi.mik.pte.hu/kornyezetmernoki-1
Érdekel a környezet védelme? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a környezeti problémák megoldásához? Ha igen, akkor gyere a környezetmérnöki alapképzési szakra! Elsajátíthatod, hogyan tudsz mérnökként részt venni a környezetvédelmi eljárások tervezésében, kivitelezésében. Ismereteidet jól hasznosíthatod a környezetvédelmi megbízotti, tanácsadói, szakértői, döntés előkészítési feladatok ellátásában, környezetpolitikai és menedzseri tevékenységekben.

Szakirányok és specializációk: 

intelligens környezettechnológiák, megújuló energiák, nukleáris környezetvédelem

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Környezetmérnök (Environmental Engineer)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Ipari. , mezőgazdasági és szolgáltató intézményekben környezetmérnök vagy környezetvédelmi felelős munkakörök betöltése. A végzős hallgató lehet a közigazgatásban. , illetve szakhatóságoknál szakreferens vagy önálló környezetvédelmi vállalkozást is vezethet.

Elérhetőségek: 

PTE Műszaki és Informatikai Kar
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet/Környezetmérnöki Tanszék
Dolgosné Dr. Kovács Anita
kanita@mik.pte.hu
https://felvi.mik.pte.hu/kornyezetmernoki-1