Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

A Közgazdaságtudományi Karon elérhető ösztöndíjak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pécsiközgáz Alma Mater Komplex Ösztöndíj Program

A Közgazdaságtudományi Kar vezetése a hallgatók támogatására egy több részből álló intézkedés-csomagot dolgozott ki „Pécsiközgáz Alma Mater Komplex Ösztöndíj Program" néven.

Mi is ez a program pontosan?

Ha felvételt nyertél a PTE Közgazdaságtudományi Karának valamely szakára önköltséges képzésre, tanulmányi és/vagy szociális alapon megítélt díjfizetési kedvezményben, vállalati ösztöndíjban, illetve kollégiumi támogatásban részesülhetsz.

AM Tanulmányi kedvezmény

Az AM tanulmányi kedvezmény automatikusan kerül megállapításra. Ez azt jelenti, hogy nem kell pályázni, hanem minden egyes szakon automatikusan megkapja a hallgatóknak az a 10%-a, akik a felvételi pontjaikat, illetve a (későbbiekben) előző félévi tanulmányi átlagukat tekintve a legjobb eredményeket érik el. Az önköltség díjának tanulmányi kedvezménye 50%. A támogatást minden szemeszterben felülvizsgálja a Kar.

AM szociális kedvezmény

Az AM szociális kedvezmény pályázat útján kerül megállapításra. A támogatásokról a kar hallgatókból és oktatókból álló Diákjóléti Bizottsága dönt. A támogatás mértéke az önköltség díjának max. 50%-a. A támogatás egy szemeszterre szól és minden félévben újra pályázható.

Részletfizetési kedvezmény

Ez egy fizetési könnyítés: a félévi költségeket négy részletben fizetheted, ami a gyakorlatban nagyjából havi kevesebb, mint 50ezer forint befizetését jelenti.

Garantált ár

Ha a mintatanterv szerint végzed a tanulmányaidat - vagyis a meghatározott tárgyakat, krediteket a tantervben meghatározott rend szerint teljesíted, nem halasztasz, nem passziváltatsz félévet és a tanulmányaidat a normál képzési időben befejezed - garantáljuk az árat a képzés idejére: az önköltség mértéke számodra nem változik.

Fontos!

A kapott támogatások összesített mértéke nem haladhatja meg az önköltség mértékének 100%-át - vagyis nem ezzel fogsz pénzt keresni J

Amennyiben akár tanulmányi, akár szociális kedvezményt kaptál, a részletfizetési kedvezményt már nem veheted igénybe.

Ha kérdésed van, ne habozz, bátran keress bennünket! Segítünk!

MNB Kiválósági Ösztöndíjprogram

A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájának megvalósítása keretében a 2016/2017-es tanévtől kezdődően támogatást nyújt a jó eredményekkel rendelkező Pécsiközgázos hallgatóknak egyes kiemelt szakokon.

Összesen 27 fő részesülhet majd évi 300 000 Ft-os MNB kiválósági ösztöndíjban a karon ősszel induló szakjainkon.

Az alapképzésen a Gazdálkodási és menedzsment illetve a Pénzügy és számvitel szakosok, míg a mesterképzésen a Közgazdasági elemző, a Pénzügy valamint a Vezetés és szervezés szakokon tanulók jelentkezhetnek majd a lehetőségre.

 

Farkas Ferenc Ösztöndíj

Az Ösztöndíj alapítása, Alapítók

A Farkas Ferenc Ösztöndíjat Bognár Attila, Kassai Ákos, Kovács Zsolt, Meláth Mónika és Mohácsi László (továbbiakban Alapítók) 2017-ben alapította a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának (PTE KTK) olyan hallgatói számára, akik példamutató módon képviselik Dr. Farkas Ferenc professzor szakmai és személyes hagyatékát.

Az Ösztöndíj jogosultjai, jelölés, pályázat

 • A Farkas Ferenc Ösztöndíj kétévente kerül átadásra, először 2017. őszi félévében.
 • Farkas Ferenc Ösztöndíjjal való kitüntetésre a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar oktatói, hallgató és kari szervezetei tehetnek javaslatot. Hallgatók önállóan is pályázhatnak a díjra. A pályázatot az arra mindenkor jogosult hallgató adhatja be. 
 • Egyéni pályázat esetén egy vezető oktató vagy egy kari szervezet ajánlása szükséges. Pályázni, illetve jelölni a mindig aktuális pályázati felhívás alapján lehet.
 • A Pályázatot e-mailben várjuk benyújtani a FarkasFerencEmlekdij@ktk.pte.hu címre. 
 • A Pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött pályázati űrlapot és a pályázó bemutatását különös tekintettel az Ösztöndíj céljai és értékei tekintetében. A pályázat szintén tartalmazza a jelölt javaslatát, vállalását a díjazási időszakra vonatkozó egyedi szakmai, kutatási vagy közösségi tevékenységre. 
 • A díj odaítélésének fő szempontja a pályázat és a jelölt megfelelése a Farkas Ferenc Ösztöndíj céljainak. A díjazottaknak, a díj névadójához hasonlóan, személyes hitelességükkel példát kell mutatniuk a Kar minden egyetemi polgára számára.
 •  
 • A kitöltendő űrlapon túl a pályázat formátumát a pályázó választja meg, oly módon, amely forma legjobban alátámasztja a pályázó mondanivalóját. MS Word formátum esetén legfeljebb 5 oldal írott anyag javasolt. Az Ösztöndíjra a PTE KTK azon teljes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói pályázhatnak, akik előreláthatólag a teljes tanévben rendelkezni fognak hasonló hallgatói jogviszonnyal és a pályázat időpontjáig még nem szereztek MSc diplomát. 
 • Amennyiben egy díjazott hallgatói jogviszonya az ösztöndíj időszak alatt megszűnne, elveszti a jogosultságát a díj juttatásaira.

 

Az Ösztöndíj juttatásai

 

A Farkas Ferenc Ösztöndíjjal kapcsolatban az Emlékbizottság alapításkor a következő díjat állapítja meg:

 • Egyedi tervezésű emléktárgy
 • A díj elnyerésének tanévében havi 50.000 Ft alapítványi ösztöndíj kerül kifizetésre 10 hónapon keresztül. Az ösztöndíj egész évi teljesítményt céloz, a 6-10. havi ösztöndíj folyósításáról az Emlékbizottság az első 5 hónapot követően, a díjazott részteljesítése alapján dönt. 
 • Az Alapítók által felajánlott vállalati szakmai gyakorlaton való részvétel.

A szakmai gyakorlat esetleges anyagi juttatása a felajánló cég és nem az Emlékbizottság, vagy az Alapítók feladata.

 

A Farkas Ferenc Ösztöndíj díjazottjainak kötelezettségei

 

 • A díjazottaknak teljes egyetemi jogviszonyuk alatt és lehetőleg azt követően is olyan tevékenységet kell folytatniuk, amely megfelel a díj névadója szellemiségének és az Ösztöndíj céljainak.
 • A díjazott hallgatóknak az ösztöndíj időszaka alatt, az Emlékbizottság által előre elfogadott, kutatási, vagy egyetemi közösségi tevékenységet kell végezniük.
 • Az öt legjobb pályázó 2017. október 4-én megrendezendő Szakmai Napon történő díjátadó ünnepségen felkérhető pályázatának bemutatására és ehhez kapcsolódóan szükség esetén annak további kidolgozására. A nyertes pályázó és esetlegesen több kiemelkedő pályázó szakmai kerekasztal-beszélgetésen vesz részt, ahol a nyertes pályázatának bemutatása is megtörténik.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályázatukban foglaltakat a KTK és a 2017-ben alapításának 650 éves évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem, valamint az alapítók felhasználhatják.

 

Bírálati szempontok, benyújtandó dokumentumok

 

A bírálat fő szempontja, hogy a jelölt a pályázatban bizonyítsa kapcsolódásait Farkas Ferenc életművéhez, szellemi hagyatékához. Ezen kapcsolódást a Jelölt a mellékelt, és a benyújtandó pályázati anyag részét képező űrlap szempontjainak figyelembe vételével teheti meg.

 

 

Kapcsolat: Felmerülő kérdéseikkel szíveskedjenek e-mailben Dr. Balogh Gáborhoz (baloghg@ktk.pte.hu) vagy Sümeginé Dr. Dobrai Katalinhoz (dobrai@ktk.pte.hu ) fordulni.

Kapcsolat:

PTE KTK Tanulmányi Osztály
email: felveteli@ktk.pte.hu
tel: 72 / 501 599 / 23258, 23165, 23159
skype: Pécsiközgáz Infopont
web: ktk.pte.hu
facebook.com/ptektk

 

Forrás: http://ktk.pte.hu/hallgatok/szabalyzatok-letoltesek